Tng Thuat

Chuyen Vieng Tham Iraq

cua c Thanh Cha Phanxico

(--/--/2020)

 


 

Cha co ieu kien e c Thanh cha vieng tham Irak

Chnh phu Iraq phe duyet ngan quy au tien chuan b cuoc vieng tham cua c Thanh Cha

Tong thong Irak chao mng y muon vieng tham cua c Thanh Cha

 

c Thanh cha co the vieng tham Hy Lap vi c Thng phu Chnh Thong

c Thanh Cha co the hanh hng theo bc thanh Phaolo tai Hy Lap

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page