Ðức Cha Giuse Nguyễn Năng

Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Sàigòn

 

Khẩu Hiệu : "Hiệp Thông và Phục Vụ"

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

 

Ngày

Sự kiện

Chức vụ

24/11/1953

Sinh

Tại Phúc Nhạc

9/06/1990

Thụ phong Linh Mục

Giáo phận Xuân Lộc

25/07/2009

Ðược bổ nhiệm

Giám Mục Chính Tòa Giáo Phận Phát Diệm, Việt Nam

08/09/2009

Thụ phong Giám Mục

Giám Mục Chính Tòa Giáo Phận Phát Diệm, Việt Nam

19/10/2019

Ðược bổ nhiệm

Tổng Giám Mục Chính Tòa Tổng Giáo Phận Sàigòn, Việt Nam

 

Thánh lễ khởi đầu sứ vụ Tổng Giám mục Sài Gòn của Ðức cha Giuse Nguyễn Năng

Vatican News phỏng vấn Ðức Tổng Giuse Nguyễn Năng

Ðại diện Tổng Giáo phận Sài Gòn đón Tân Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng

Ðức Tổng Giám Mục Giuse Nguyễn Năng lên đường đi nhận sứ vụ mới

Thông báo của Văn phòng Tòa Giám Mục Phát Diệm về tân Tổng Giám Mục Sàigòn

Ðức Thánh Cha bổ nhiệm tân Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sàigòn

Ðức Thánh Cha bổ nhiệm Ðức cha Giuse Nguyễn Năng làm tân Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sàigòn

Tòa Tổng Giám Mục Sàigòn thông báo Ðức Thánh Cha bổ nhiệm Tân Tổng Giám mục Tổng giáo phận Sàigòn

Lễ tấn phong tân Giám mục Phát Diệm Giuse Nguyễn Năng

Ðêm Diễn Nguyện chào đón Ðức tân Giám Mục Giuse Nguyễn Năng

Giáo Hội là một gia đình ở đâu cũng là nhà mình

Phát Diệm hân hoan chào đón Ðức Tân Giám mục Giuse Nguyễn Năng

ÐGM Nguyễn Năng trong chuyến viếng thăm giáo phận Phát Diệm

Buổi gặp gỡ giữa Phái đoàn Phát Diệm với Ðức Tân Giám Mục

Thư Mục Vụ thông báo Tân Giám Mục Giáo Phận Phát Diệm

Tiểu Sử Ðức Cha Giuse Nguyễn Năng Giám Mục GP Phát Diệm

ÐTC bổ nhiệm cha Giuse Nguyễn Năng làm Giám Mục GP Phát Diệm

 

Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page