Ðức Tổng Giám Mục

Giuse Nguyễn Năng

lên đường đi nhận sứ vụ mới

 

Ðức Tổng Giám Mục Giuse Nguyễn Năng lên đường đi nhận sứ vụ mới.

Ban Truyền thông Giáo phận Phát Diệm


Ðức Tổng Giám Mục Giuse Nguyễn Năng lên đường đi nhận sứ vụ mới.


Phat Diệm (WHÐ 30-11-2019) - Ðức Tổng Giám Mục Giuse Nguyễn Năng lên đường đi nhận sứ vụ mới. Như tin đã đưa, Ðức Tổng Giuse Nguyễn Năng - Giám quản Giáo phận Phát Diệm sẽ chính thức nhận Tổng giáo phận Sài Gòn trong nghi thức trước Thánh lễ tạ ơn vào lúc 8g30, thứ Tư, ngày 11 tháng 12 năm 2019, tại Nhà thờ Chính Toà Ðức Bà Sài Gòn.

Trước khi lên đường đi Sài Gòn, vào lúc 04g15, sáng nay, ngày 30 tháng 11 năm 2019, Ngài đã dâng Thánh lễ kính Thánh Anrê Tông đồ tại nhà nguyện Tòa Giám mục Phát Diệm. Trong phần chia sẻ Lời Chúa (Mt 4, 18-22), nêu gương thánh Anrê, Ðức Tổng đã làm nổi bật tinh thần từ bỏ là điều cốt yếu của người môn đệ theo Chúa trong mọi hoàn cảnh, tiếp theo là tầm quan trọng của việc ở lại với Chúa mỗi ngày để được biến đổi và từ đó đi giới thiệu Chúa cho anh chị em mình.

Lúc 05h15, ngay sau Thánh lễ, Ðức Tổng Giuse đã rời Tòa giám mục Phát Diệm. Cùng đi với Ngài có cha Ðại diện, cha phó Ðại diện, cha chánh văn phòng, quý cha quản hạt và một số cha khác.

Ban Truyền thông Giáo phận Phát Diệm

(Nguồn: Giáo phận Phát Diệm)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page