Ðức Thánh Cha bổ nhiệm

Ðức cha Giuse Nguyễn Năng

làm tân Tổng Giám mục

Tổng Giáo phận Sàigòn

 

Ðức Thánh Cha bổ nhiệm Ðức cha Giuse Nguyễn Năng làm tân Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sàigòn.

Linh mục Giuse Ðào Nguyên Vũ

Sàigòn (WHÐ 19-10-2019) - Hôm nay, ngày 19 tháng 10 năm 2019, Ðức Tổng Giám mục Marek Zalewski, Sứ thần Toà Thánh tại Singapore kiêm Ðại diện Toà Thánh không thường trú tại Việt Nam công bố:

Ðức Giáo hoàng Phanxicô đã bổ nhiệm Ðức cha Giuse Nguyễn Năng, đang là Giám mục Giáo phận Phát Diệm, làm Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sàigòn. Ðồng thời, Ðức tân Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng cũng được bổ nhiệm làm Giám quản Tông toà Giáo phận Phát Diệm.

Tiểu sử Ðức tân Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng:

24/11/1953 : Sinh tại Phúc Nhạc, Yên Khánh, Ninh Bình (Gp. Phát Diệm)

1962-1970 : Tu học tại Tiểu chủng viện Thánh Giuse, Sài Gòn

1970-1977 : Tu học tại Giáo hoàng Học viện Thánh Piô X Ðà Lạt

1977-1988 : Lao động tại giáo xứ Bạch Lâm, Gia Kiệm, Gp. Xuân Lộc

1989-1990 : Giúp xứ Thuận Hoà, Biên Hoà, Gp. Xuân Lộc

09/06/1990 : Thụ phong linh mục tại Xuân Lộc

1990-1998 : Chính xứ Thuận Hoà, Biên Hoà, Gp. Xuân Lộc

1998-2002 : Du học Roma, tốt nghiệp Tiến sĩ Thần học Tín lý

2003-2005 : Ðặc trách Chủng sinh Giáo phận Xuân Lộc

2006-2009 : Giám đốc Ðại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc

25/07/2009 : Ðược Ðức Giáo hoàng Bênêđictô XVI bổ nhiệm làm Giám mục Chính toà Giáo phận Phát Diệm

08/09/2009 : Lễ truyền chức Giám mục tại Phát Diệm

Chủ phong: Ðức cha Ðaminh Nguyễn Chu Trinh

Phụ phong: Ðức cha Giuse Nguyễn Chí Linh và Ðức cha Giuse Nguyễn Văn Yến

Châm ngôn giám mục: Hiệp Thông - Phục Vụ

19/10/2019: Ðược Ðức Giáo hoàng Phanxicô bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sàigòn kiêm Giám quản Tông toà Giáo phận Phát Diệm

Trong Hội đồng Giám mục Việt Nam, Ðức cha Giuse Nguyễn Năng đã đảm nhận các chức vụ:

- Chủ tịch Uỷ ban Loan báo Tin Mừng (2010-2013)

- Chủ tịch Uỷ ban Giáo lý Ðức Tin (2013-2016)

- Phó chủ tịch Hội đồng Giám mục (2016-2019);

và trong Ðại hội XIV vừa diễn ra tại Giáo phận Hải Phòng, Ðức cha Giuse Nguyễn Năng đã được bầu lại vào chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng Giám mục, nhiệm kỳ 2019-2022.

Linh mục Giuse Ðào Nguyên Vũ

(Nguồn: Văn Phòng Hội Ðồng Giám Mục)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page