Thông báo của

Văn phòng Tòa Giám Mục Phát Diệm

về tân Tổng Giám Mục Sàigòn

 

Thông báo của Văn phòng Tòa Giám Mục Phát Diệm về tân Tổng Giám Mục Sàigòn.

Linh mục Stêphanô Phạm Văn Thịnh

Phát Diệm (TGM PD 19-10-2019) - Thông báo của văn phòng Tòa Giám Mục Phát Diệm về việc Ðức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm Ðức Cha Giuse Nguyễn Năng làm tân Tổng Giám Mục Sàigòn:

 

Tòa Giám Mục Phát Diệm

75 Phát Diệm Ðông

Kim Sơn - Ninh Bình

 

Thông Báo

 

Tòa Giám mục giáo phận Phát Diệm báo tin:

Lúc 12g00 trưa tại Rôma (tức 5g00 chiều tại Việt Nam) thứ Bảy, 19 tháng 10 năm 2019, Phòng Báo Chí Tòa Thánh thông báo: Ðức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Ðức Cha Giuse Nguyễn Năng làm Tổng Giám mục tổng giáo phận Sài Gòn, đồng thời làm Giám quản Tông tòa giáo phận Phát Diệm.

Giáo phận xin chúc mừng và hiệp thông với Ðức Cha Giuse trong sứ vụ mới.

Kể từ hôm nay, trong Kinh Nguyện Thánh Thể, xin đọc như sau:

"Lạy Chúa, xin nhớ đến Hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn Hội Thánh trong đức mến, cùng với Ðức Giáo Hoàng Phanxicô, Ðức Tổng Giám mục Giuse, Giám quản giáo phận chúng con, và toàn thế hàng giáo sĩ"

 

Phát Diệm, ngày 19 tháng 10 năm 2019

(Ấn ký)

Linh mục Stêphanô Phạm Văn Thịnh

Chánh Văn phòng TGM Phát Diệm

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page