Ðức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt

Nguyên Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Hà Nội

 

Khẩu Hiệu : "Chạnh Lòng Thương"

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

 

Ngày

Sự kiện

Chức vụ

4/09/1952

Sinh

Mỹ Sơn, Lạng Sơn

31/05/1991

Thụ phong Linh Mục

Giáo phận Long Xuyên, Việt Nam

3/06/1999

Ðược bổ nhiệm

Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Cao Bằng Lạng Sơn, Việt Nam

29/06/1999

Thụ phong Giám Mục

Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Cao Bằng Lạng Sơn, Việt Nam

26/04/2003

Ðược bổ nhiệm

Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Cao Bằng Lạng Sơn, Kiêm Giám Quản Tông Tòa Tổng Giáo Phận Hà Nội, Việt Nam

19/02/2005

Ðược bổ nhiệm

Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Hà Nội, Việt Nam

13/05/2010

Hưu dưỡng

Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Hà Nội, Việt Nam

 

Phỏng vấn Ðức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt nhân dịp mừng ngân khánh linh mục

Lời từ biệt của ÐTGM Ngô Quang Kiệt gửi cộng đồng dân Chúa TGP Hà Nội

Ðức thánh cha chấp nhận đơn từ chức của Ðức tổng giám mục Hà nội

Ðức Thánh Cha chấp thuận đơn từ chức của ÐTGM Ngô Quang Kiệt

Ðức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt lên đường đi chữa bệnh ở ngoại quốc

ÐTGM Giuse Ngô Quang Kiệt lên đường đi chữa bệnh tại Roma

ÐTC bổ nhiệm Ðức Cha Ngô Quang Kiệt làm Tổng Giám Mục TGP Hà Nội

ÐTC bổ nhiệm Ðức Cha Ngô Quang Kiệt làm Giám Quản Tông Tòa TGP Hà Nội

Tường thuật Thánh Lễ Phong Chức Giám Mục của Ðức Cha Ngô Quang Kiệt

ÐTGM Giuse Ngô Quang Kiệt lên đường đi chữa bệnh tại Roma

 

Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page