Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II

bổ nhiệm Ðức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt

làm Giám Quản Tông Tòa

Tổng Giáo Phận Hà Nội

 

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II bổ nhiệm Ðức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt làm Giám Quản Tông Toà Tổng Giáo Phận Hà Nội.

Tin Vatican (Vat. 26/04/2003) - Thứ Bảy ngày 26 tháng 4 năm 2003, ÐTC Gioan Phaolô II bổ nhiệm Ðức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt, làm Giám Quản Tông Tòa (Administrateur Apostolique Sede Plena) Tổng Giáo Phận Hà Nội.

Ðức Hồng Y Phạm Ðình Tụng, Tổng Giám Mục Hà Nội, năm nay (2003) đã 84 tuổi, trước đây đã nhiều lần xin phép về hưu (Theo giáo luật 75 tuổi là có thể xin phép về hưu), sau nhiều lần Tòa Thánh đã gửi phái đoàn qua Việt Nam thương thuyết với nhà cầm quyền Hà Nội để có một vị Tổng Giám Mục kế vị Ðức Hồng Y Tụng, nhưng cho đến nay vẫn không có kết quả. Bởi vậy, Vì lý do sức khỏe với tuổi già yếu của Ðức Hồng Y, ngày 26/04/2003, Tòa Thánh đã bổ nhiệm Ðức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt làm Giám Quản Tông Tòa (Administrateur Apostolique Sede Plena) Tổng Giáo Phận Hà Nội.

Ðức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt, sinh ngày 4/09/1952 tại Mỹ Sơn, Lạng Sơn. Thụ Phong Linh Mục ngày 31/05/1991, thuộc Giáo Phận Long Xuyên. Ngày 3/06/1999 được Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Cao Bằng Lạng Sơn, và được thụ phong Giám Mục tại Nhà Thờ Chánh Tòa Long Xuyên ngày 29/06/1999. Ngày 26/04/2003, đã được Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Giám Quản Tông Tòa (administrateur Apostolique Sede Plena) Tổng Giáo Phận Hà Nội.

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page