Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II

bổ nhiệm Ðức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt

làm Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Hà Nội

 

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II bổ nhiệm Ðức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt làm Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Hà Nội.

Tin Vatican (Vat. 19/02/2005) - Thứ Bảy ngày 19 tháng 2 năm 2005, ÐTC Gioan Phaolô II chính thức chấp thuận đơn xin về hưu của Ðức Hồng Y Phaolô Giuse Phạm Ðình Tụng, và đồng thời bổ nhiệm Ðức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt, làm Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Hà Nội.

Ðức Hồng Y Phạm Ðình Tụng, nguyên Tổng Giám Mục Hà Nội, năm nay (2005) đã 86 tuổi, trước đây đã nhiều lần xin phép về hưu (Theo giáo luật 75 tuổi là có thể xin phép về hưu), sau nhiều lần Tòa Thánh đã gửi phái đoàn qua Việt Nam thương thuyết với nhà cầm quyền Hà Nội để có một vị Tổng Giám Mục kế vị Ðức Hồng Y Tụng, nhưng cũng đã nhiều lần không có kết quả. Bởi vậy, Vì lý do sức khỏe với tuổi già yếu của Ðức Hồng Y, ngày 26/04/2003, Tòa Thánh đã bổ nhiệm Ðức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt làm Giám Quản Tông Tòa (Administrateur Apostolique Sede Plena) Tổng Giáo Phận Hà Nội. Và mãi đến nay (ngày 19/02/2005) Ðức Hồng Y Phạm Ðình Tụng mới được chính thức về hưu sau khi Ðức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt được bổ nhiệm làm Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Hà Nội.

Ðức Tân Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt, sinh ngày 4/09/1952 tại Mỹ Sơn, Lạng Sơn. Thụ Phong Linh Mục ngày 31/05/1991, thuộc Giáo Phận Long Xuyên. Ngày 3/06/1999 được Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Cao Bằng Lạng Sơn, và được thụ phong Giám Mục tại Nhà Thờ Chánh Tòa Long Xuyên ngày 29/06/1999. Ngày 26/04/2003, đã được Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Giám Quản Tông Tòa (administrateur Apostolique Sede Plena) Tổng Giáo Phận Hà Nội. Thứ Bảy ngày 19 tháng 2 năm 2005, được ÐTC Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Hà Nội.

Ðược biết, Thánh Lễ Nhậm Chức Tổng Giám Mục Hà Nội sẽ được tổ chức vào ngày thứ Bảy 19/03/2005, ngày lễ Thánh Giuse, cũng là ngày lễ quan thầy của Ðức Tân Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt.

Toàn thể Linh Mục Tu Sĩ Việt Nam đang phục vụ tại Philippines và Ðài Loan chân thành chúc mừng Ðức Tân Tổng Giám Mục và toàn thể dân Chúa của Tổng Giáo Phận Hà Nội.

 

(Joseph Trương)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page