Chúc Mừng đức Tân Tổng Giám Mục Hà Nội

Phêrô Nguyễn Văn Nhơn

và Ðức Tân Giám Mục Vinh

Phaolô Nguyễn Thái Hợp

 

Chúc Mừng đức Tân Tổng Giám Mục Hà Nội Phêrô Nguyễn Văn Nhơn và Ðức Tân Giám Mục Vinh Phaolô Nguyễn Thái Hợp.

Vatican (Vat. 13/05/2010) - Ngày thứ Năm 13 tháng 5 năm 2010, Phòng Báo Chí Toà Thánh công bố Ðức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã chấp nhận đơn xin từ nhiệm Tổng Giám Mục Hà Nội của Ðức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt, đúng theo khoản giáo luật 401, triệt 2.

Ðức Tổng Giám Mục Phó Phêrô Nguyễn Văn Nhơn đương nhiên kế vị ngài, làm Tổng Giám Mục Hà Nội.

Cũng theo thông báo của Phòng Báo Chí Toà Thánh, ngày thứ Năm 13 tháng 5 năm 2010, Ðức Thánh Cha Bênêđictô XVI, đã chấp nhận đơn từ nhiệm của Ðức Giám Mục Vinh, Ðức Cha Phaolô Maria Cao Ðình Thuyên, đúng theo khoản giáo luật 401, triệt 1.

Ðồng thời, Ðức Thánh Cha bổ nhiệm Linh Mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp, tu sĩ dòng Ðaminh, làm tân Giám mục Giáo phận Vinh.

Ðức Tân Giám Mục Vinh, Phaolô Nguyễn Thái Hợp, sinh ngày 2 tháng 2 năm 1945, tại Làng Anh, Nghệ An. Ngài thụ phong linh mục ngày 8 tháng 8 năm 1972.

Ngoài việc hoàn tất chương trình huấn luyện của một tu sĩ Ðaminh, Ðức Tân Giám Mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp, đã nhận bằng Cử Nhân Triết Ðông, Ðại Học Quốc Gia Sài Gòn năm 1970, bằng Tiến Sĩ Triết tại Ðại Học Friburg, Thuỵ Sĩ năm 1978, và bằng Tiến Sĩ Thần Học Luân Lý tại Phân Khoa Thần Học Sao Paolo, bên Brazile.

Trong thập niên 80, Ðức Tân Giám Mục Vinh đã là Giáo Sư tại Phân Khoa Thần Học ở LIMA, Pêru; từ năm 1997 đến 2003, ngài là giáo sư tại Giáo Hoàng Ðại Học Ðường Thánh Tôma 083 Roma; từ năm 2003 đến năm 2007, ngài là Cố Vấn Tỉnh Dòng Ðaminh Việt nam, vừa đồng thời đặc trách chương trình huấn luyện của Tỉnh Dòng.

Từ năm 2000 đến nay (2010), ngài thuyết giảng môn Luân Lý và Học Thuyết Xã Hội của Giáo Hội tại Trung Tâm Nguyễn Văn Bình và tại nhiều Học Viện các dòng tu. Ngài cũng là Giáo Sư Tôn Giáo Học tại Ðại Học Quốc Gia Thành Phố Saigòn.

Ban Việt Ngữ Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu xin chúc mừng Ðức Tân Tổng Giám Mục Hà Nội Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, và Ðức Tân Giám Mục Vinh, Phaolô Nguyễn Thái Hợp, và xin được hiệp thông trong niềm vui và lời cầu nguyện của Tổng Giáo Phận Hà Nội và Giáo Phận Vinh.

 

Ðặng Thế Dũng

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page