Kinh Thánh Cựu Ước

Yôna

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | |


- Chương 04 -

 

Tiên tri bực tức và Yavê trả lời

1 Yôna lấy làm khổ sở, khó chịu lắm. Ông đã nổi giận. 2 Ông cầu nguyện với Yavê. Ông nói: "A! Lạy Yavê, lại không đúng như lời tôi nói sao, khi tôi còn ở quê tôi? Chính bởi thế mà tôi đã đón trước trốn đi Tarsis. Quả tôi biết: Người dịu dàng, từ tâm, khoan dung và nhân nghĩa bao la, sẵn lòng hối lại vạ dữ. 3 Bây giờ, lạy Yavê, xin cất mạng sống tôi đi. Quả thà tôi chết đi còn hơn là sống". 4 Yavê mới nói: "Ngươi nổi giận, thế có phải không?"

5 Yôna ra khỏi thành, Ông ngồi xuống, về phía Ðông của thành. Ở đó, ông làm một cái chòi. Ðoạn ông ngồi núp bóng, chờ xem sự gì sẽ xảy ra trong thành. 6 Bấy giờ Yavê Thiên Chúa liệu cho một cây thầu dầu mọc lên bên Yôna, để rợp bóng che đầu ông, khả dĩ ông thoát được nỗi cơ cực ông phải chịu. Yôna đã vui lên, vui lắm vì có cây thầu dầu. 7 Nhưng hôm sau, vào lúc bình minh ló rạng, Thiên Chúa đã liệu cho một con sâu chích cho cây thầu dầu một cái, và nó đã héo khô. 8 Rồi xảy ra là khi mặt trời mọc, Thiên Chúa lại liệu cho một luồng gió Ðông bỏng ran (thổi đến). Và mặt trời đã giáng xuống đầu Yôna. Ông đã xỉu đi. Ông xin sao được chết cho xong mạng. Ông nói: "Thà tôi chết còn hơn là sống". 9 Thiên Chúa phán với Yôna: "Ngươi nổi giận vì cây thầu dầu, có phải thế không?" Ông đáp: "Tôi nổi giận thế là phải chứ, phải đến chết được!" 10 Bấy giờ Yavê phán: "Ngươi mủi lòng vì cây thầu dầu, ngươi đã không phải khó nhọc vì nó, ngươi đã không làm cho nó lớn lên. Trong khoảng một đêm, nó đã có đó, và trong khoảng một đêm, nó đã mất đi. 11 Còn Ta, ta lại không mủi lòng trên Ninivê, kinh thành vĩ đại được sao? Trong đó có hơn 12 vạn người, những người không biết phân biệt giữa tay mặt với tay trái, cùng với bao nhiêu là thú vật!"

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page