Kinh Thánh Cựu Ước

Yôna

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | |


- Chương 03 -

 

Ninivê trở lại và được thứ tha

1 Xảy có lời Yavê đến với Yôna lần thứ hai mà rằng: 2 "Ðứng dậy mà đi Ninivê, kinh thành vĩ đại, và tuyên trên nó, lời hô Ta truyền cho ngươi. 3 Yôna đã đứng dậy đi Ninivê theo lời Yavê. Vả Ninivê là một kinh thành lớn quá trời (rộng) ba ngày đàng. 4 Yôna bắt đầu đi một ngày đàng trong thành. Ðoạn ông hô lên mà nói: "Còn 40 ngày nữa là Ninivê sẽ bị lật đổ!" 5 Dân thành Ninivê tin vào Thiên Chúa. Họ liền công bố chay kiêng. Họ mặc lấy bao bố, từ lớn chí bé. 6 Tin đã thấu đến vua Ninivê. Ông liền bỏ ngai đứng dậy, cởi cẩm bào khỏi mình mà trùm lấy bao bố, rồi ông ngồi trên tro. 7 Ông cho kêu lên và nói: "Chiếu theo sắc chỉ của vua và các vị vọng của người: (Hãy biết) rằng: Người và vật, trâu bò, cừu, dê không được nếm một vật gì. (Súc vật) không được ăn cỏ, uống nước. 8 Chúng hãy trùm lấy bao bố - Người ta và thú vật - Chúng hãy ra sức kêu lên với Thiên Chúa; hãy trở lại, mỗi người bỏ đàng dữ mình đã theo và điều hung ác có nơi tay mình. 9 Biết đâu Thiên Chúa sẽ quay lại và hối hận mà rút lại hỏa hào thịnh nộ và chúng ta sẽ khỏi diệt vong!" 10 Và Thiên Chúa đã nhìn đến các việc họ làm, để bỏ đàng dữ họ đã theo mà trở lại. Và Thiên Chúa đã hối hận rút lại sự dữ Người đã nói là sẽ làm cho họ. Vậy Người đã không làm.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page