Kinh Thánh Cựu Ước

Yôel

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | |


- Chương 03 -

 

II. Thời Mới Và Ngày Của Yavê

1. Thần Khí Ðổ Tràn

 

"1 Sẽ xảy ra là sau đó Ta sẽ đổ Thần khí của Ta trên mọi xác phàm.

Con trai con gái các ngươi sẽ tuyên sấm.

Kẻ già nua sẽ chiêm điềm mộng.

Trai tráng các ngươi sẽ thấy thị kiến.

2 Và cả trên các tôi trai tớ gái,

trong những ngày ấy, Ta cũng sẽ đổ Thần khí của Ta.

3 Trên trời dưới đất, Ta sẽ tung ra những điềm lạ,

máu, lửa, tán khói".

4 Mặt trời biến thành tối tăm, và mặt trăng hóa ra máu,

trước khi đến Ngày lớn lao và kinh hoàng của Yavê.

5 Và sẽ xảy ra là mọi kẻ kêu Danh Yavê sẽ thoát nạn.

Vì trên núi Sion và ở Yêrusalem,

sẽ có cứu nguy giải thoát theo như Yavê đã phán.

Và trong hàng những kẻ thoát nguy là những kẻ được Yavê kêu gọi.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page