Kinh Thánh Cựu Ước

Yôel

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | |


- Chương 02 -

 

Báo động ngày Yavê

1 Hãy rúc tù và trên Sion, hãy la hoảng trên núi thánh của Ta.

Chúng run lên, tất cả dân cư trong xứ vì đã đến Ngày của Yavê.

Phải, nó gần bên!

2 Ngày tối tăm và hắc ám, ngày mây đặc và sương mù.

Như rạng đông lan tỏa trên các núi non,

một dân đông đảo hùng hậu, như xưa không hề có,

về sau, sẽ không còn có như thế nữa,

cho đến những năm đời đời kiếp kiếp.

3 Ðằng trước Người, có lửa thiêu.

Ðằng sau Người, hỏa hào bốc cháy.

Trước Người, một xứ như vườn Êđen.

Sau Người, một sa mạc tan hoang.

Với Người, hẳn là vô phương trốn thoát.

4 Chúng hiện hình như dáng ngựa, chúng xông tới như chiến mã phi.

5 Chúng phóng tới (rầm rộ) như tiếng xe trận trên đỉnh núi,

như tiếng ngọn lửa thiêu rạ cháy xèo,

như dân hùng hậu sẵn sàng lâm chiến.

6 Trước mặt chúng, dân dân quằn quại, mặt nào mặt ấy đền mất sắc.

7 Như những anh hùng, chúng lao tới; như chiến sĩ, chúng leo tường.

Chúng tiến, ai hướng nấy, chúng không hề quặt khỏi nẻo đi.

8 Chúng không chen lấn nhau, mỗi người theo lối mình đi, chúng tiến.

- Giữa những tên bay, chúng lăn xả không hề loạn hàng thất thứ.

9 Chúng a vào thành, chúng chạy trên tường lũy, chúng leo vào nhà;

ngang qua cửa sổ, chúng vào trong, khác nào kẻ trộm.

 

Thị kiến Ngày của Yavê

10 Trước mặt Người, đất run lên, trời giãy giụa.

Mặt trời, mặt trăng sầm tối lại, các ngôi sao mất sáng!

11 Và Yavê lên tiếng trước đạo binh của Người.

- Bởi binh đội của Người đông quá đỗi,

bởi mạnh thế, kẻ thi hành lời Người,

bởi thật lớn lao Ngày của Yavê,

và đáng sợ vô ngần - Ai nào chịu nổi?

 

Kêu gọi sám hối

"12 Nhưng ngay cả lúc này. (vẫn còn văng vẳng) - Sấm của Yavê -

Hãy hết lòng trở lại với Ta, bằng chay kiêng, khóc lóc, than van"

13 Hãy xé lòng, chứ đừng xé áo!

Hãy trở lại với Yavê, Thiên Chúa của ngươi!

Vì Người nhân thứ, từ tâm,

khoan dung, và nhân nghĩa bao la, sẵn lòng hối lại vạ dữ.

14 Biết đâu, Người chẳng quay lại dủ thương, mà để lại đằng sau chúc lành (để có) lời cúng, quán tế cho Yavê, Thiên Chúa của các ngươi?

15 Hãy rúc tù và trên Sion.

Hãy ra nghiêm lịnh chay kiêng. Hãy rao truyền húy nhật.

16 Hãy hội dân lại, hãy triệu tập công hội.

Hãy họp các bô lão, hãy hội lại các trẻ thơ và hài nhi còn bú.

Tân lang hãy ra khỏi buồng kín, và tân nương rời bỏ loan phòng.

17 Giữa tiền đường và tế đàn, họ hãy khóc lên,

các tư tế, những người phục vụ Yavê.

Họ hãy nói: "Xin khấng dủ thương dân Người, lạy Yavê!

Xin đừng thí bỏ cơ nghiệp của Người phải nhục,

mặc cho các nước cười chê.

Làm sao giữa các dân, người ta dám nói:

Nào đâu Thiên Chúa chúng nó thờ?"

 

2. Yavê Trả Lời

 

18 Bấy giờ Yavê phẫn ghen với xứ của Người.

19 Yavê đã nhậm lời. Và Người phán với dân Người:

 

Tai ương chấm dứt

"Này Ta đây, Ta phái đến với các ngươi,

lúa miến, rượu mới, dầu tươi.

Và các ngươi sẽ được no nê các thứ.

và Ta sẽ không thí bỏ các ngươi phải nhục nữa giữa các dân.

20 Ðịch phương Bắc, Ta xua đi xa khỏi các ngươi.

ta sẽ đuổi nó vào đất nẻ khô hoang tàn.

Tiền phong của nó sa vào Biển Ðông, hậu binh lọt xuống Biển Ðoài.

Bốc lên tanh hôi, bốc lên thối nát". (Bởi nó đã tác oai tác phước).

 

Thời phong phú

21 Ðừng sợ, hỡi ruộng nương!

hãy hoan hỉ, hãy mừng vui. Vì Yavê đã tác oai tác phước.

22 Ðừng sợ, hỡi thú trong đồng! Vì nội cỏ đồng hoang lại xanh tươi!

Cây cối sinh hoa kết quả. Vả và nho đã ban lại phong phú.

23 Phần các ngươi, hỡi con cái Sion,

hãy hoan hỉ, hãy mừng vui nơi Yavê Thiên Chúa của các ngươi.

Vì Người ban cho các ngươi của ăn ấm cật no lòng.

Trên các ngươi, Người cho mưa rào đổ xuống,

mưa đầu mùa, mưa cuối vụ như thuở ban đầu.

24 Và sân đầy chật lúa, bồn đạp trào ra rượu mới, dầu tươi.

"25 Ta sẽ bù lại cho các ngươi những năm châu chấu đã ăn

với cào cào, sặt sành, hoàng trùng, đạo binh lớn lao của Ta,

mà Ta đã phái đến trên các ngươi".

26 Các ngươi sẽ được ăn no phỉ tình,

và ngợi khen Danh Yavê Thiên Chúa của các ngươi.

Bởi chưng với các ngươi, Người đã tác uy lạ lùng.

(Và dân Ta sẽ không bao giờ còn phải hổ nhục).

"27 Các ngươi sẽ biết: Ở giữa Israel có Ta,

chính Ta, Yavê Thiên Chúa của các ngươi, không ai khác nữa.

Và dân Ta sẽ không bao giờ còn phải hổ nhục".

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page