Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Bà Rut

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | |


- Chương 04 -

Ông Bôaz Cưới Bà Rut

 

1 Bôaz lên cổng thành và ngồi đó. Và này, người lai thục đi ngang qua. Bôaz đã nói: "Ông kia, rẽ qua mà ngồi lại đây nào!" Người ấy rẽ qua và ngồi lại. 2 (Bôaz) lấy thêm mười người trong hàng kỳ mục của thành và nói: "Xin các ông ngồi lại đây". Và họ đã ngồi xuống. 3 Ðoạn ông nói với người lai thục: "Thửa ruộng của Elimêlek người anh em bà con của chúng ta, bà Noêmi từ Ðồng Moab mới về đặt bán đấy! 4 Phần tôi, tôi thiết nghĩ là phải tin cho ông hay, (tôi muốn) nói: Ông hãy thừa thụ lấy đi, trước mặt chư vị ngồi đây, trước mặt kỳ mục của dân tôi đây. Nếu ông định lai thục, hãy lai thục đi! Còn nếu ông không muốn lai thục, xin ông tuyên bố dứt khoát cho tôi biết. Vì ngoại trừ ông ra, thì không ai có quyền lai thục. Còn tôi, tôi lại đến sau ông". Người kia nói: "Tôi sẽ lai thục". 5 Bôaz lại nói: "Nhưng ngày nào ông thừa thụ ruộng ấy nơi bà Noêmi, ông cũng thừa thụ (cả Rut) người con gái Moab, vợ của người mệnh một nữa đó, để lưu danh người mệnh một trên cơ nghiệp người ấy". 6 Người lai thục mới nói: "Thế thì tôi không thể lai thục được rồi! Vì tôi sẽ phải phá tan cơ nghiệp mất. Ông hãy thay tôi lai thục lấy đi! Quả thực tôi không thể lai thục được".

7 Thuở xưa trong Israel, mỗi khi có việc lai thục hay đổi chác, để thị thực việc ấy, thì người này rút dép mình trao cho người kia. Ðó là các chứng thực trong Israel. 8 Người có quyền lai thục nói với Bôaz: "Ông hãy thừa thụ đi!" Và người ấy rút dép mình ra.

9 Bôaz nói với các kỳ mục và toàn dân: "Hôm nay xin chư vị làm chứng cho, là tôi đã thừa thụ tự tay bà Noêmi tất cả những gì thuộc về Elimêlek và tất cả những gì thuộc về Kilyôn và Makhơlôn. 10 Và cả Rut, người con gái Moab, vợ của Makhơlôn, tôi cũng thừa thụ làm vợ tôi, để lưu tên tuổi người mệnh một trên cơ nghiệp người ấy, ngõ hầu tên tuổi người mệnh một khỏi bị tiễu trừ nơi anh em bà con, và nơi cổng quê mình. Hôm nay chư vị làm chứng cho đó chứ!" 11 Toàn dân nơi cổng và hàng kỳ mục liền nói: "Chúng tôi xin làm chứng! Nguyện xin Yavê cho người đàn bà sắp vào nhà ông nên như Rakhel và Lêa, hai bà với nhau đã xây dựng nhà Israel.

"Còn ông:

Hãy ra tay oanh liệt ở Ephrata!

Hãy hô lên tên tuổi ở Bêlem.

12 "Nguyện chúc cho nhà ông được như nhà Pharês, mà Thamar đã sinh ra cho Yuđa nhờ dòng giống Yavê ban cho ông ngang qua cô gái ấy".

13 Vậy là Bôaz đã lấy Rut và nàng đã thành vợ ông. Ông đến với nàng. Và Yavê đã cho nàng được có thai. Và nàng đã sinh con trai. 14 Các phụ nữ nói với bà Noêmi: "Chúc tụng Yavê, Ðấng hôm nay đã không để bà thiếu người lai thục, mà tên tuổi sẽ được hô to trong Israel. 15 Nó sẽ hoàn sinh cho bà và độ trì bà lúc tóc bạc da mồi, vì con dâu bà đã sinh ra nó, nàng yêu thờ bà và đối với bà còn quí hóa hơn bảy đứa con trai". 16 Noêmi bồng đứa trẻ mà đặt trên lòng bà. Và bà đã làm vú bõ cho nó. 17 Các bà lân cận đặt tên cho nó mà rằng: "Bà Noêmi đã được một trai sinh ra!" Họ gọi tên nó là Obeđ. Chính Obeđ là cha của Ysai, thân sinh của Ðavit.

 

Gia Phả Của Ðavit

 

18 Ðây là dòng dõi của Pharês:

Pharês sinh ra Khesrôn. 19 Khesrôn sinh Ram. Ram sinh Amminađab. 20 Amminađab sinh Nakhơsôn. Nakhơsôn sinh (Salmôn). 21 Salmôn sinh Bôaz. Bôaz sinh Obeđ. 22 Obeđ sinh Ysai. Ysai sinh Ðavit.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page