Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Bà Rut

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | |


- Chương 03 -

Bôaz Nằm Ngủ Canh Lúa

 

1 Noêmi mẹ chồng nàng nói với nàng: "Con ơi, sao ta lại không tìm cho con một nơi an nghỉ, gây được hạnh phúc cho con! 2 Và này, ông Bôaz lại không phải là chỗ bà con gần của ta đó ư! Con đã ở với những tớ gái ông ấy đó. Vậy chiều nay ông rê lúa mạch dưới sân. 3 Con tắm rửa đi, thoa dầu thơm, trùm khăn choàng lên mình, rồi con xuống sân lúa. Con đừng để ông ấy nhận mặt, chờ cho đến khi ông ấy ăn uống xong xuôi. 4 Rồi khi ông ấy đi ngủ, con lo sao biết chỗ ông ấy nằm. Con sẽ đến lật góc chăn phía chăn ông mà nằm xuống. Chính ông ấy sẽ cho con hay con phải làm gì!" 5 Nàng thưa bà: "Mẹ dạy gì con sẽ làm hết!"

6 Nàng đã xuống sân lúa và đã làm y như mẹ chồng nàng đã truyền dạy. 7 Ông Bôaz đã ăn uống, lòng phở lở. Rồi ông đi ngủ ở đầu mút đống lúa. Nàng lẳng lặng đến, lật góc chăn phía chân ông, rồi nằm xuống. 8 Xảy ra là vào lúc nửa đêm, ông giật mình, trở người. Nhưng kìa: có người đàn bà nào nằm phía đàng chân ông. 9 Ông mới nói: "Chị là ai?" Nàng thưa: "Con là Rut tỳ nữ của ngài! Ngài phải giang vạt áo choàng ngài ra mà phủ trên tỳ nữ của ngài, vì ngài là người lai thục". 10 Ông nói: "Xin Yavê chúc lành cho con, hỡi con! Việc hiếu nghĩa thứ hai này còn tốt lành hơn việc trước. Con đã không chạy theo những người trai tráng, dù nghèo hay giàu. 11 Và bây giờ, hỡi con, đừng sợ! Mọi điều con nói, ta sẽ làm cho con. Vì đô hội nơi cổng dân ta đều biết: con là người đàn bà đức hạnh. 12 Vậy nay, hẳn thật, ta là người lai thục đấy! Nhưng còn có người lai thục khác, bà con gần hơn ta nữa. 13 Hãy qua đêm nay ở đây. Sáng mai, nếu người ấy định lai thục cho con thì tốt, người ấy cứ dùng quyền lai thục. Nhược bằng người ấy không muốn lai thục cho con, thì Yavê hằng sống: chính ta sẽ lai thục cho con. Hãy ngủ đi cho đến sáng". 14 Vậy nàng đã ngủ ở phía chân ông cho đến sáng. Khi chưa ai nhận ra được, thì nàng đã chỗi dậy. và ông nói: "Sao cho đừng ai biết là có đàn bà con gái đến nơi sân lúa!" 15 Ông nói: "Ðưa lúp choàng trên mình con đây! Cầm cho chắc!" Nàng cầm chắc rồi, thì ông đong cho nàng sáu lường lúa mạch, đoạn nhắc mà đặt lên cho nàng. Ðoạn nàng đi vào thành.

16 Nàng về với mẹ chồng. Bà mới hỏi: "Phận con ra sao, hỡi con!" Và nàng thuật lại cho bà hay mọi điều ông ấy đã làm cho nàng. 17 Nàng nói: "Ông còn cho con sáu lường lúa mạch này nữa, vì ông nói: Con đừng về tay không với mẹ chồng con". 18 Bấy giờ bà nói: "Này con, cứ ở lại nhà, cho đến khi con biết việc ngã ngũ ra sao, vì ông ấy sẽ chẳng bỏ qua đâu, ông ấy sẽ chu toàn việc ấy nội hôm nay!"

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page