Kinh Thánh Cựu Ước

Nahum

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | |


- Chương 03 -

 

Ninivê bị triệt

1 Khốn cho thành sát nhân khát máu,

đầy rặt những điêu ngoa, cướp bóc,

mồi cướp không hề vợi!

2 Tiếng roi chan chát, tiếng bánh xe long trời.

Tiếng ngựa phi, tiếng xa mã xắn lại!

3 Kị binh xung phong, đao kiếm lập lòe.

Giao mác chớp nhoáng, tử thương hàng ngàn,

xác người từng đống, thây ma la liệt vô tận.

(Người sống) trợt nhào trên thây chết!

4 Chính bởi vì dẫy đầy dâm dật đĩ thỏa,

của con người xinh đẹp nhiều duyên, cao tay phù phép,

nó bán buôn các dân bằng tâm tà và trăm họ bằng phù phép.

5 Này ta chống lại ngươi - Sấm của Yavê các cơ binh -

Ta sẽ tốc váy ngươi lên mặt ngươi.

Ta sẽ ném đồ nhớp vào mình ngươi.

Ta sẽ miệt thị, Ta sẽ bêu người làm trò (cho thiên hạ).

7 Sẽ xảy ra là, ai thấy ngươi sẽ phải chạy xa mà nói:

"Ninivê tan hoang".

Ai nào thương hại cho nó?Ta tìm đâu ra được người an ủi ngươi?

 

Gương cho Assur

8 Phải chăng ngươi khá hơn Nô-Amôn,

tọa lạc trên các kênh Nil, tư bề có nước;

có biển làm hào, có nước làm lũy?

9 Lực lượng của nó là đất Á và Aicập, thật là vô biên.

Ðể tiếp viện nó, đã có Put và dân Lybi.

10 Ngay nó cũng phải đày ải, đi tù,

con thơ của nó cũng bị tan xác nơi mọi đầu đường xó chợ.

Hào mục của nó, người ta bắt thăm chia phần.

Những bậc vị vọng của nó hết thảy bị xiềng trói lại.

 

Ninivê chuẩn bị vô ích

11 Cả ngươi nữa, ngươi cũng sẽ say túy lúy, ngươi cũng sẽ lẻn trốn.

Cả ngươi nữa, ngươi cũng phải tìm nơi tị nạn tránh địch thù.

12 Thành trì của ngươi hết thảy như những cây vả,

trĩu những thời trân, vừa bị rung là quả rụng, miệng đớp lấy.

13 Coi kìa: Nơi ngươi, quân của ngươi, một đám nữ nhi!

Ải quan đất ngươi đã toang mở cho địch thù.

Lửa đã thiêu các then cổng của ngươi.

14 Ngươi hãy kín nước phòng nạn bị vây.

Hãy tăng cường thành quách.

hãy lội vào đất sét, đạp hồ.

Tay hãy cầm lấy khuôn đúc gạch.

15 Ngay ở đó, lửa sẽ ngốn ngươi, gươm sẽ phanh thây ngươi,

nó sẽ ngốn ngươi như bọ rầy, cho đi ngươi đông đảo như bọ rầy,

cho đi ngươi đông đảo như châu châu.

16 Thương gia của ngươi, ngươi đã tăng thêm số,

đông hơn sao trên trời.

17 Vệ binh của ngươi như châu chấu, thư lại của ngươi như cào cào.

Chúng bám trên các tường giậu vào ngày giá lạnh.

Mặt trời lóe lên, chúng liền trốn,

16c và bò rầy đổi lốt bay đi không ai còn biết nơi chúng ở đâu.

 

Ai ca phúng điếu đám ma Assur

18 Các mục tử ngươi đã thiếp ngủ, hỡi vua Assur.

Các quyền thần của ngươi an giấc.

Quân binh ngươi tan tác trên các núi non, không ai chiêu tập.

19 Ðòn hằn trên ngươi vô phương thuyên giảm,

thương tích của ngươi, một vố tử vong.

Tin đồn về ngươi, ai ai nghe được sẽ vỗ tay.

Bởi chưng ai không kinh nghiệm cái ác khôn cùng của ngươi?

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page