Kinh Thánh Cựu Ước

Nahum

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | |


- Chương 01 -

 

1 Sấm ngôn trên Ninivê. Sách thị kiến của Nahum, người Elqosh.

 

Dạo Ðề

 

Thánh vịnh. Nghĩa nộ của Yavê

2 Yavê Thiên Chúa đố kỵ và báo oán! Yavê báo oán và cả giận.

3 Yavê chậm giận và sức mạnh lớn lao.

Người sẽ không bao giờ để sự dữ vô can.

Con đường Người đi trong bão táp cuồng phong.

Áng mây là bụi của chân Người.

4 Người quát biển cả làm nó khô đi. Người tát cạn mọi sông ngòi.

Bashan và dãy Karmel queo lại. Nụ hoa Liban đã héo tàn.

5 Núi non long lở trước mặt Người, và gò nỗng tan rữa.

Trước nhan Người, đất đã nâng lên,

dương gian và dân cư trên trần hết thảy.

6 Người uất ức, ai nào đứng vững,

Người bừng hỏa nộ, ai nào cự lại.

Nóng giận của Người đổ xuống như lửa,

trước mặt Người đá tảng cũng tan tành.

7 Yavê tốt lành với những ai trông vào Người.

(Người là) đồn trú trong ngày quẫn bách.

Yavê biết những ai nương ẩn bên Người.

8 Cả khi nước lụt tràn qua, phường ấy loạn với Người,

Người ra tay tận diệt.

Người tróc nã địch thù Người đến tận tối tăm.

9 Các ngươi mưu định gì chống lại Yavê?

Chính Người, Ðấng ra tay tận diệt.

Ðứa nghịch thù sẽ không chỗi dậy hai lần.

2b Yavê báo oán trên quân nghịch của Người,

Người cưu hờn với các kẻ thù Người.

10 Phải, chúng sẽ vướng phải bụi gai như thể túy lúy rượu nồng;

như rạ, chúng sẽ bị thiêu, tận tuyệt.

11 Chính tự nơi ngươi đã phát xuất đứa mưu mô sự dữ chống lại Yavê,

kẻ ôm những ý định vô loài.

12 Yavê phán thế này: Cho đi chúng có kiện toàn, có đông đảo,

chúng cũng sẽ bị chặt phăng, và biến mất.

Nếu Ta đã tàn nhẫn với ngươi,

Ta sẽ không còn tàn nhẫn với ngươi nữa.

13 Bây giờ Ta sẽ đập tan ách nó đè nặng trên ngươi,

các thừng chão nó, Ta sẽ bứt tung.

14 Về ngươi, Yavê ra lệnh: Ngươi sẽ tiệt nòi, không kẻ đội tên.

Nơi nhà thần linh ngươi thờ,

Ta sẽ vất đi tượng chạm với tượng đúc.

Mồ mả ngươi, Ta làm thành đồ ô nhục.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page