Kinh Thánh Cựu Ước

Nahum

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | |


- Chương 02 -

 

1 Này, trên các núi non, chân người đem tin mừng,

người loan báo "Bình an".

Hãy mừng vui lễ lạc của ngươi, hỡi Yuđa!

Hãy giữ trọn các lời khấn vái,

vì nó không còn qua lại nơi ngươi, đứa vô loài.

Nó đã bị chặt phăng, tận tuyệt!

 

Ninivê Bị Triệt Hạ

 

Cuộc tấn công

2 Tiến lên đánh ngươi, một tay tàn phá!

Hãy canh phòng tường thành! Hãy coi chừng đường đi!

Hãy nai lưng kiên dũng! Hãy cực độ tăng cường sức mạnh!

3 Phải, Yavê đã phục hồi kiêu uy Yacob cũng như kiêu uy của Israel.

Quân phá hoại đã phá phách nó tan hoang.

Chúng đã hại đến các nhành nho của nó.

4 Thuẫn các võ biền của nó (dương lên) đỏ hớn,

các chiến sĩ trong (nhung y) thắm màu.

Xe trận như trong lửa đuốc lập lòe

ngày chúng sắp hàng ra trận, và lính kị đã trùm khăn.

5 Xe trận phóng như điên nơi phố xá,

tung hoành nơi các công trường;

dáng vẻ coi như đuốc rực, chúng lao tới lanh dường chớp nhoáng.

6 Hắn xuống hịch cho các quyền thần, nhưng chúng vừa đi vừa trợt.

Chúng vội vàng đổ ra tường thành, và lan can đã được dựng lên.

7 Các cửa sông ngòi toang mở và cung điện đổ nhào.

8 Tượng bị bắt làm tù, lôi đi.

Lũ thị tỳ rên xiết, (thê thảm) như tiếng chim câu.

Chúng đấm ngực thình thình như đánh trống.

9 Ninivê như cái bể cạn nước dò chảy mất.

"Dừng lại! Dừng lại!" Nhưng chẳng một ai quay lại.

10 "Cướp lấy bạc! Cướp lấy vàng!"

Thật là một khi vô tận!

Một khối của gồm đủ thứ những đồ sang quí.

11 Tan hoang! Tàn phá! Tang thương!

Lòng tan rã! Gối rụng rời! Gan dạ hết thảy đều chuyển cồn ở cữ!

Mặt nào mặt nấy đều tái mét!

12 Ðâu rồi ở sư tử? hang của hùm tơ?

Nơi mà khi sư tử cha ra đi, thì sư tử cái,

sư tử con ở lại, chẳng ai nào khuyấy nhiễu.

13 Sư tử cha xé mồi cho con thỏa thích,

và bóp cổ mồi đãi bà sư tử.

Hang nó, nó chất đầy mồi! Ổ nó ứ những thịt săn.

14 Này Ta chống lại ngươi! - Sấm của Yavê các cơ binh -

Xe trận của ngươi, Ta sẽ thiêu thành mây khói.

Các hùm tơ của ngươi, gươm sẽ làm cỏ.

Ta sẽ phăng đi khỏi đất, mồi ngươi đã bắt.

Thiên hạ sẽ không còn nghe tiếng các sứ thần của ngươi.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page