Kinh Thánh Cựu Ước

Diệu Ca

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | |


- Chương 08 -

 

1 Phải chi chàng với em như anh em ruột,

đã cùng chung bú vú mẹ em!

Như thế, ngoài đường gặp chàng, em sẽ hôn chàng

mà mọi người sẽ chẳng ai khinh.

2 Em sẽ dẫn chàng, đem chàng về nhà mẹ em.

Và cho em, chàng sẽ khai tâm.

Em sẽ chuốc chàng, rượu nồng nàn,

cùng với nước lựu tinh nguyên.

3 Tôi gối đầu lên cánh tay trái chàng,

và tay phải chàng ủ trên tôi.

 

Chàng

4 Tôi van xin các cô, nữ tử Yêrusalem hỡi,

xin đừng lay thức, xin đừng thức tỉnh tình yêu

cho đến khi tình yêu muốn!

 

Kết Luận

 

5 Kìa bà nào từ sa mạc đi lên,

tựa mình vào người yêu của nàng?

Dưới cây táo, anh đã thức tỉnh được em,

nơi mà mẹ em đã thụ thai em,

nơi mà mẹ em đã sinh ra em.

 

Nàng

6 Chàng hãy đặt em như chiếc ấn trên lòng,

như con dấu trên cánh tay chàng.

Vì chưng: Tình yêu cường mạnh như tử thần,

lòng ghen ác liệt như âm phủ.

Những ngọn lửa của nó, ngọn lửa hỏa hào,

thật là sét đánh.

7 Nước lũ không thể dập tắt tình yêu,

sóng dữ cũng không thể nhận chìm,

dù cho ai có thí cả sản nghiệp đổi lấy tình yêu,

người ta chỉ khinh nó mà thôi.

 

Phụ Chương

 

8 Chúng ta có đứa em gái.

Em còn nhỏ bé, nhũ hoa chưa lú.

ta sẽ phải xử làm sao về em gái chúng ta,

ngày người ta dạm hỏi?

9 Nếu nó là bức tường thành,

ta sẽ xây trên nó một lan can bạc,

nếu nó là cánh cửa,

ta sẽ chận thêm bằng tấm hương nam.

10 Tôi là bức tường thành,

nhũ hoa tôi như những tháp lầu.

Dù có thế nào, ở trước mắt chàng

tôi đã như người gặp được bình an.

11 Salomon có một vườn nho ở Baal-Hamôn.

Ông trao vườn nho cho bọn người canh giữ.

Mỗi người thu cho ông nghìn lạng bạc hoa lợi.

12 Vườn nho của tôi thuộc phần riêng tôi.

Nghìn kia thuộc về ông, hỡi Salômon,

nhưng hai trăm cho những người canh giữ hoa màu.

13 Hỡi nàng ngồi trong vườn tược,

bạn bè lắng tai nghe tiếng em.

Em hãy cho anh được nghe:

14 "Trốn đi! hãy nên giống, người yêu của em ơi,

gióng như linh dương, tựa nai tơ

trên những núi đồi xạ lan".

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page