Kinh Thánh Cựu Ước

Diệu Ca

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | |


- Chương 03 -

 

1 Trên giường suốt cả đêm dài,

tôi kiếm người, hồn tôi yêu dấu.

Tôi kiếm chàng nhưng không gặp.

2 Thôi! Chỗi dậy nào! Ta phải rảo quanh thành,

ngõ hẽm với các quảng trường.

Tôi phải kiếm cho ra người yêu dấu của lòng tôi.

Tôi đã kiếm chàng nhưng không gặp.

3 Quân canh gặp tôi, họ đi tuần thành.

"Các ông có thấy: Người tôi yêu dấu?"

4 Vừa đi qua họ một quãng,

tôi đi gặp người tôi yêu dấu.

Tôi đã níu lấy chàng và tôi sẽ không buông.

Tôi sẽ đưa cho kỳ được chàng đến nhà mẹ tôi,

vào phòng người đã thai nghén tôi.

 

Chàng

5 Tôi van xin các cô, nữ tử Yêrusalem hỡi,

nhân danh đàn linh dương cái và nai trong thảo nguyên!

Xin đừng lay thức, xin đừng thức tỉnh tình yêu

cho đến khi tình yêu muốn.

 

Ca Khúc Ba

 

Dư luận

6 "Kìa bà nào từ sa mạc đi lên,

như thể trong những cột mây,

khói ngát mộc dược trầm hương,

cùng mọi thứ hương từ phương xa chở đến?"

7 Này: Cáng võng của Salômon.

Quanh cán, sáu chục dũng sĩ

tuyển lựa trong những dũng sĩ của Israel.

8 Hết thảy đều cầm gươm, những tay thiện chiến,

mỗi người gươm đeo bên mình, để xua cái sợ đêm dài.

9 Vua Salômon đã làm cỗ kiệu bằng gỗ Liban.

10 Ông làm cột kiệu --

tựa là bạc, sàng là vàng, bên trong gấm tía.

Trang điểm bằng tình yêu mến của những nữ tử Yêrusalem.

11 Hãy ra mà ngắm vua Salômon, nữ tử Sion hỡi,

ngài với triều thiên mẹ ngài đội cho ngài,

trong ngày duyên thắm lòng ngài,

trong ngày vui nhất lòng ngài.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page