Kinh Thánh Cựu Ước

Diệu Ca

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | |


- Chương 01 -

Ca Khúc Một

 

1 Ca khúc trên mọi khúc ca - của Salômon.

 

Nàng

2 Ước gì miệng kề sát, chàng hôn ta, hôn lấy hôn để!

Vì tình yêu của chàng tốt hơn là rượu.

3 Vâng, tốt thay hương dầu thơm đã xức nơi chàng.

Tên của chàng, tươi mát mùi dầu,

bởi thế, các nương tử mê mết vì chàng,

4 Chàng hãy dắt em theo chàng. Ta cùng chạy!

Vua đã đưa tôi vào trong phòng ngài:

"Nhờ chàng, ta hãy hân hoan, hãy vui mừng".

Còn hơn là tiệc rượu, ta sẽ gọi lại tình yêu của chàng.

Ai cũng yêu chàng, thật là phải lẽ.

 

Nàng

5 Tôi đen, phải, hỡi nữ tử Yêrusalem, nhưng cũng xinh xắn,

như lều trại Kêđar, như trướng gấm của Salômon.

6 Ðừng để ý da tôi ngăm ngăm!

ấy mặt trời làm tôi sạm nắng.

Lũ con trai của mẹ tôi đã hục hặc với tôi.

Chúng đặt tôi canh giữ vườn nho.

Nhưng vườn nho của tôi, tôi đã không canh giữ.

7 Chàng hãy nhắn cho em biết, anh yêu dấu của lòng em,

chàng chăn ở đâu? Trưa đến, chàng cho chiên nghỉ nơi nao?

Nỡ nào để em như kẻ lạc loài,

bên những bầy thú, bạn chăn của chàng.

 

Mục đồng

8 Nếu cô không biết, hỡi người đẹp nhất trong nữ giới,

cô hãy đi theo vết chiên cừu.

hãy đem chăn dắt bầy dê con

bên cạnh lều của những mục đồng.

 

Chàng

9 Anh ví em, hỡi bạn của anh,

với ngựa giống, thắng ở xa giá Pharaô.

10 Xinh thay đôi má em với những chiếc khuyên,

và cổ em, kiềng đeo.

11 Khuyên vàng, ta sẽ làm và đeo cho em

nhận thêm hột bạc.

 

Ðối đáp

12 Trong khi vua ở cung cấm,

cam tùng của tôi tỏa mùi thơm nức.

13 Người yêu của tôi, với tôi, là túi mộc dược,

nghỉ ngơi giữa nhũ hoa tôi.

14 Người yêu của tôi là chùm hoa móng

trong vườn nho En-gađi.

15 Em đẹp dường bao, bạn ơi, em đẹp dường bao!

Mắt em là những bồ câu!

16 Anh đẹp dường bao, người yêu của em! Ðẹp trai biết mấy!

Xanh um biết mấy, giường của chúng mình.

17 Xà nhà chúng mình là những hương nam,

trần là trắc diệp.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page