Chương trình

Giáo Lý Thêm Sức năm thứ nhất

Lm. Lê Quang Uy

cùng với một số thầy Học Viện Ða-minh Gò Vấp biên soạn

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


1. Kinh Thánh Là Lời Thiên Chúa Nói Với Chúng Ta

2. Thiên Chúa Dựng Nên Vũ Trụ Và Loài Người

3. Loài Người Sa Ngã Và Lời Hứa Cứu Ðộ

4. Thiên Chúa Kêu Gọi Ông Áp-ra-ham

5. Thiên Chúa kêu Gọi Ông Mô-sê

6. Thiên Chúa Kết Ước Và Ban Lề Luật

7. Thiên Chúa Ðặt Các Vua Cai Trị Dân Người

8. Thiên Chúa Nói Với Dân Người Qua Các Ngôn Sứ

9. Dân Chúa Cầu Nguyện

10. Dân Thiên Chúa Chia Rẽ Và Bị Lưu Ðày

11. Thiên Chúa Nhắc Lại Lời Hứa Ban Ðấng Cứu Ðộ

12. Những Hình Ảnh Về Ðấng Cứu Ðộ

13. Dân Thiên Chúa Ðấu Tranh Giành Ðộc Lập

14. Xứ Pa-lét-tin Thời Chúa Giê-su

15. Tình Hình Tôn Giáo Ở Pa-lét-tin Thời Chúa Giê-su

16. Ðức Giê-su Là Con Thiên Chúa

17. Chúa Giê-su Rao Giảng Nước Trời

18. Chúa Giê-su Loan Báo Thiên Chúa Muốn Cứu Ðộ Con Người

19. Những Việc Chúa Giê-su Làm

20. Những Lời Chúa Giê-su Nói

21. Chúa Giê-su Mời Gọi "Hãy Theo Thầy"

22. Tin Mừng Phục Sinh

23. Thánh Thần Ðược Ban Cho Các Tông Ðồ

24. Các Tông Ðồ Làm Chứng Chúa Giê-su Ðã Phục Sinh

25. Cộng Ðoàn Tín Hữu Ðầu Tiên

26. Các Tín Hữu Nhớ Lại Và Lưu Truyền Ðức Tin

27. Bốn Sách Tin Mừng

28. Sách Công Vụ Tông Ðồ

29. Thánh Phao-lô Và Các Thư Của Ngài

30. Các Thư Chung Và Sách Khải Huyền

31. Làm Quen Với Kinh Thánh

 

Lm. Lê Quang Uy

cùng với một số thầy các Dòng và các Tu Hội đang theo học tại Học Viện Liên Dòng ở Ða-minh Gò Vấp biên soạn dựa theo tập sách Giáo Lý Thêm Sức của cha Phạm Ðức Tuấn, đặc trách Mục Vụ Thiếu Nhi của Tổng Giáo Phận Sàigòn.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page