Sách Lễ Roma

Những Lời Nguyện Thánh Lễ

và Kinh Tiền Tụng Thánh Lễ

 

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

- Mùa Vọng và Mùa Giáng Sinh

Tuần I mùa vọng

Tuần II mùa vọng

Tuần III mùa vọng

Tuần IV mùa vọng, từ ngày 17 đến 24/12

Lễ Giáng Sinh

Lễ Thánh Gia

Tuần Bát Nhật Giáng Sinh

Lễ Maria Mẹ Thiên Chúa

Chúa Nhật II Sau Giáng Sinh

Chúa Nhật Chúa Hiển Linh

Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa

Các ngày trong tuần Giáng Sinh

 

- Mùa Chay và Mùa Phục Sinh

Thứ Tư lễ tro đến Thứ Bảy sau lễ tro

Tuần I mùa chay

Tuần II mùa chay

Tuần III mùa chay

Tuần IV mùa chay

Tuần V mùa chay

Tuần Thánh

Tuần Thánh - Tam Nhật Vượt Qua

Chúa Nhật Phục Sinh và Tuần Bát Nhật

Tuần II Phục Sinh

Tuần III Phục Sinh

Tuần IV Phục Sinh

Tuần V Phục Sinh

Tuần VI Phục Sinh

Lễ Thăng Thiên

Tuần VII Phục Sinh

Lễ Hiện Xuống

 

- Mùa Thường Niên

Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa, tuần 1 thường niên

Các tuần 2 đến 10 mùa thường niên

Các tuần 11 đến 20 mùa thường niên

Các tuần 21 đến 30 mùa thường niên

Các tuần 31 đến 34 mùa thường niên

Lễ Chúa Kitô Vua

Lễ Chúa Ba Ngôi

Lễ Mình Máu Chúa Kitô

Lễ Thánh Tâm Chúa Kitô

 

- Lễ Riêng Các Thánh

Phần Riêng các Thánh - Tháng Giêng

Phần Riêng các Thánh - Tháng Hai

Phần Riêng các Thánh - Tháng Ba

Phần Riêng các Thánh - Tháng Tư

Phần Riêng các Thánh - Tháng Năm

Phần Riêng các Thánh - Tháng Sáu

Phần Riêng các Thánh - Tháng Bảy

Phần Riêng các Thánh - Tháng Tám

Phần Riêng các Thánh - Tháng Chín

Phần Riêng các Thánh - Tháng Mười

Phần Riêng các Thánh - Tháng Mười Một

Phần Riêng các Thánh - Tháng Mười Hai

 

- Nghi Thức Thánh Lễ

Nghi Thức Thánh Lễ

Các Bài Ðọc Trong Thánh Lễ

Lời Dẫn Lễ và Lời Nguyện Giáo Dân

Kinh Tạ Ơn I

Kinh Tạ Ơn II

Kinh Tạ Ơn III

Kinh Tạ Ơn IV

Các Phép Lành cuối lễ

 

- Các Kinh Tiền Tụng

Kinh Tiền Tụng Mùa Vọng

Kinh Tiền Tụng Giáng Sinh

Kinh Tiền Tụng Lễ Hiển Linh

Kinh Tiền Tụng Mùa Chay

Kinh Tiền Tụng Thương Khó

Kinh Tiền Tụng Mùa Phục Sinh

Kinh Tiền Tụng Lễ Thăng Thiên

Kinh Tiền Tụng Mùa Thường Niên

Kinh Tiền Tụng Thánh Thể

Kinh Tiền Tụng Ðức Mẹ

Kinh Tiền Tụng Các Thiên Thần

Kinh Tiền Tụng Thánh Giuse

Kinh Tiền Tụng các Tông Ðồ

Kinh Tiền Tụng Chung các Thánh

Kinh Tiền Tụng các Thánh Tử Ðạo

Kinh Tiền Tụng các Thánh Mục Tử

Kinh Tiền Tụng các Thánh Trinh Nữ và Tu Sĩ

Kinh Tiền Tụng chung

Kinh Tiền Tụng các tín hữu Qua Ðời

 

- Các Lễ Riêng và Chung

Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Ðức Mẹ

Lễ Danh Thánh Chúa Giêsu

Lễ chung Ðức Trinh Nữ Maria

Lễ chung các Thánh Tử Ðạo

Lễ chung các Thánh Mục Tử

Lễ chung các Thánh Tiến Sĩ Hội Thánh

Lễ chung các Thánh Trinh Nữ

Lễ chung các Thánh Nam

Lễ chung các Thánh Tu Sĩ

Lễ chung các Thánh Phụ Nữ

Lễ Hôn Phối

Lễ Cầu cho Các Linh Mục

Lễ dịp Tĩnh Tâm

Lễ Thánh Tẩy

Lễ cầu cho bệnh nhân

Lễ cầu xin ơn Tha Tội

Lễ An Táng Và Lễ Giỗ

Lễ theo truyền thống dân tộc (các ngày Tết)

Lễ Khánh Nhật Truyền Giáo (--/10)

Lễ Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam (24/11)

 

 

"Sách Lễ Roma"

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Asia

(C) Copyright 2005. Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam giữ Bản Quyền

Last updated: September 2, 2007 by JPT-VN.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page