Sách Lễ Roma

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Thánh Tử Ðạo

 

Một thánh tử đạo

ngoài mùa phục sinh

 

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Thiên Chúa toàn năng và nhân hậu, Chúa đã cho thánh tử đạo T... vượt qua bao nhiêu cực hình đau đớn. Hôm nay mừng kỷ niệm ngày chiến thắng của người, chúng con nài xin Chúa ban ơn trợ giúp khiến ba thù, dầu gian ngoa quỷ quyệt, cũng không sao thắng nổi chúng con. Chúng con cầu xin...

 

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, xin đổ tràn ân phúc mà thánh hoá những lễ vật này và xin đốt lên trong lòng chúng con chính ngọn lửa yêu mến xưa đã làm cho thánh T... lướt thắng mọi cực hình thể xác để trung thành với Chúa mãi đến cùng. Chúng con cầu xin...

 

Hoặc:

Lạy Chúa, xin chấp nhận của lễ chúng con dâng trong ngày lễ thánh T... tử đạo. Ước chi của lễ này cũng được Chúa coi trọng như xưa Chúa đã từng coi trọng cái chết của thánh nhân. Chúng con cầu xin...

 

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, chúng con vừa thông hiệp với Mình và Máu Ðức Kitô. Ước gì chúng con nhờ đó mà tìm được sức mạnh tinh thần xưa đã làm cho thánh T tử đạo thắng mọi gian khổ để trung thành với Chúa mãi đến hơi thở cuối cùng. Chúng con cầu xin...

 

Một thánh tử đạo

trong mùa phục sinh

 

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa, Chúa làm cho Hội Thánh chói ngời rực rỡ khi ban vòng hoa chiến thắng cho thánh T., vị tử đạo anh hùng. Xưa người đã theo Ðức Kitô trên con đường thập giá, nay xin Chúa cũng giúp chúng con dõi theo vết chân người để muôn đời được hưởng phúc vinh quang. Chúng con cầu xin...

 

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, nhân ngày lễ kính thánh T tử đạo, xin thương nhận của lễ chúng con dâng để tạ tội và ngợi khen Chúa. Vì lễ tế này, xin tha thứ tội lỗi chúng con, và giúp chúng con hằng biết cảm tạ Chúa. Chúng con cầu xin...

 

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, chúng con vừa hân hoan lãnh nhận bánh bởi trời để mừng thánh T tử đạo. Trong tiệc thánh này, chúng con vừa tuyên xưng Ðức Kitô đã chịu chết, xin cho chúng con được cùng các thánh tử đạo chia sẻ vinh quang với Ðấng đã phục sinh. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

 

Trinh Nữ Tử Ðạo

 

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa, hằng năm Chúa cho chúng con được hoan hỷ mừng lễ thánh T... (và thánh T...), vị thánh (những vị) đã nêu cao gương trinh khiết và chí can trường. Hôm nay, vì công đức của (các) thánh nữ, xin Chúa cũng ban ơn trợ giúp chúng con. Chúng con cầu xin...

 

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, chúng con dâng tiến Chúa của lễ này để mừng thánh T... (và thánh T...) tử đạo. Cúi xin Chúa đoái thương chấp nhận như xưa Chúa đã chấp nhận lễ tế của (các) thánh nhân khi (các) ngài hy sinh mạng sống mình. Chúng con cầu xin...

 

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho thánh T... (và thánh T...) ơn sống đời trinh khiết và phúc tử đạo anh hùng. Xin cho tiệc thánh chúng con vừa tham dự tăng thêm sức mạnh cho chúng con, nhờ đó, chúng con sẽ có đủ khả năng thắng mọi sự dữ ở đời này và được chiêm ngưỡng nhan thánh Chúa đời sau. Chúng con cầu xin...

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page