Sách Lễ Roma

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chúa Nhật II Sau Lễ Giáng Sinh

 

Những nơi cử hành lễ Hiển Linh vào Chúa Nhật từ 02 đến 08 tháng Giêng, thì thường cử hành lễ Chúa Giê-su chịu phép rửa vào Chúa Nhật này.

 

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa là ánh sáng soi đường cho những người tin, xin toả ánh vinh quang Chúa trên khắp cả hoàn cầu là làm cho muôn nước muôn dân tin nhận Chúa. Chúng con cầu xin...

 

Ðọc kinh Tin Kính

 

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, nhờ Con Một Chúa đã giáng trần, xin thánh hoá của lễ chúng con cùng dâng tiến. Chính Người chỉ đường chân lý cho chúng con và hứa ban cho chúng con sự sống muôn đời trong Nước Chúa. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

 

Lời tiền tụng Giáng Sinh

 

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, chúng con khiêm tốn nài xin Chúa dùng thần lực của bí tích Thánh Thể, giúp chúng con chừa tính mê tật xấu. Xin Chúa cũng dùng thần lực này thực hiện những ước nguyện chính đáng của chúng con. Chúng con cầu xin...

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page