Pope Francis

Ðức Giáo Hoàng Phanxicô

(sinh tại Argentina, ngày 17/12/1936)

 

 

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 


 

Thánh lễ khai mạc sứ vụ Phêrô của Ðức Thánh Cha Phanxicô

Tiểu Sử Ðức Giáo Hoàng Phanxicô

Ðức Hồng Y Bergoglio được bầu làm tân Giáo Hoàng Phanxicô

 

Họp báo của Cha Lombardi về mật nghị Hồng Y trưa ngày 13 tháng 3 năm 2013

Ba lần bỏ phiếu đầu tiên của các Hồng Y không có kết quả

Các Hồng Y bắt đầu bầu Giáo Hoàng

Thánh lễ khai mạc Mật Nghị Bầu Giáo Hoàng

Phiên họp thứ 10 của Hồng Y đoàn ngày 11 tháng 3 năm 2013

Lịch sử và qui luật mật nghị bầu Giáo Hoàng

Mật tuyển viện và những con số

Phiên họp thứ 9 của Hồng y đoàn ngày 9 tháng 3 năm 2013

Mật nghị Hồng Y bầu Giáo Hoàng sẽ bắt đầu ngày 12 tháng 3 năm 2013

Phiên họp thứ 6 và 7 của Hồng y đoàn chiều 7 tháng 3 và sáng 8 tháng 3 năm 2013

Phiên họp thứ 5 của Hồng y đoàn ngày 7 tháng 3 năm 2013

Phiên họp thứ tư của Hồng Y đoàn ngày 6 tháng 3 năm 2013

Phiên họp thứ hai và thứ ba của Hồng y đoàn

Phiên nhóm đầu tiên của Hồng y đoàn

Ðức Hồng Y Niên Trưởng Hồng Y Ðoàn gửi thư mời các Hồng Y nhóm họp

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page