Tiến trình chuẩn bị làm án phong Chân Phước

cho Ðức Giáo Hoàng Piô XII

 

 

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 


 

Ðức Piô XII và cuộc sát tế người Do Thái thời đệ nhị thế chiến

Thánh nữ Êdith Stein yêu cầu ÐTC Piô XI hãy lên án chủ nghĩa quốc xã

Làm Thế Nào để Có Thể Truy Cập Các Văn Kiện Tòa Thánh

Tài Liệu Tòa Thánh Từ Năm 1922-1939 Ðược Mở Ra Cho Công Chúng

Nhiều Chứng Minh Mới Về việc ÐTC Piô XII Trợ Giúp Người Do Thái

Tòa Thánh Vatican mở các Văn Khố từ năm 1922 đến năm 1939

Ủy Ban Công Giáo - Do Thái Giáo nghiên cứu các Văn Khố của Vatican

Tài liệu mới trong văn khố Hoa Kỳ liên quan tới Ðức Piô XII

Văn Kiện xác nhận Ðức Cố Giáo Hoàng Piô XII đã cứu sống người Do Thái

Ðức Giáo Hoàng Pio XII, một nhân vật vĩ đại

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page