Cùng Nhau Suy Niệm

 

Mùa Vọng:

Suy Niệm Chúa Nhật 4 Mùa Vọng Năm A

Suy Niệm Chúa Nhật 4 Mùa Vọng Năm B

Suy Niệm Chúa Nhật 4 Mùa Vọng Năm C

Suy Niệm hằng ngày từ ngày 17/12 đến 24/12

Suy Niệm hằng ngày tuần 3 Mùa Vọng

Suy Niệm Chúa Nhật 3 Mùa Vọng Năm A

Suy Niệm Chúa Nhật 3 Mùa Vọng Năm B

Suy Niệm Chúa Nhật 3 Mùa Vọng Năm C

Suy Niệm hằng ngày tuần 2 Mùa Vọng

Suy Niệm Chúa Nhật 2 Mùa Vọng Năm A

Suy Niệm Chúa Nhật 2 Mùa Vọng Năm B

Suy Niệm Chúa Nhật 2 Mùa Vọng Năm C

Suy Niệm hằng ngày tuần 1 Mùa Vọng

Suy Niệm Chúa Nhật 1 Mùa Vọng Năm A

Suy Niệm Chúa Nhật 1 Mùa Vọng Năm B

Suy Niệm Chúa Nhật 1 Mùa Vọng Năm C

 

Mùa Giáng Sinh:

Suy Niệm Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa Năm A

Suy Niệm Hằng Ngày Trong Tuần Sau Lễ Hiển Linh

Suy Niệm Chúa Nhật Lễ Hiển Linh Năm A

Suy Niệm Chúa Nhật Lễ Hiển Linh Năm B

Suy Niệm Chúa Nhật Lễ Hiển Linh Năm C

Suy Niệm hằng ngày từ ngày 1/01 đến 3/01

Suy Niệm ngày 1/01 Ðức Maria Mẹ Thiên Chúa 1

Suy Niệm ngày 1/01 Ðức Maria Mẹ Thiên Chúa 2

Suy Niệm Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Năm A

Suy Niệm Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Năm C

Suy Niệm hằng ngày từ ngày 25/12 đến 31/12

Suy Niệm Thánh Lễ Nửa Ðêm Giáng Sinh Năm A

Suy Niệm Thánh Lễ Nửa Ðêm Giáng Sinh Năm B

Suy Niệm Thánh Lễ Nửa Ðêm Giáng Sinh Năm C

 

Mùa Chay:

Suy Niệm Hằng Ngày tuần 5 Mùa Chay

Suy Niệm Chúa Nhật 5 Mùa Chay Năm A

Suy Niệm Chúa Nhật 5 Mùa Chay Năm B

Suy Niệm Chúa Nhật 5 Mùa Chay Năm C

Suy Niệm Hằng Ngày tuần 4 Mùa Chay

Suy Niệm Chúa Nhật 4 Mùa Chay Năm A

Suy Niệm Chúa Nhật 4 Mùa Chay Năm B

Suy Niệm Chúa Nhật 4 Mùa Chay Năm C

Suy Niệm Hằng Ngày tuần 3 Mùa Chay

Suy Niệm Chúa Nhật 3 Mùa Chay Năm A

Suy Niệm Chúa Nhật 3 Mùa Chay Năm B

Suy Niệm Chúa Nhật 3 Mùa Chay Năm C

Suy Niệm Hằng Ngày tuần 2 Mùa Chay

Suy Niệm Chúa Nhật 2 Mùa Chay Năm A

Suy Niệm Chúa Nhật 2 Mùa Chay Năm B

Suy Niệm Chúa Nhật 2 Mùa Chay Năm C

Suy Niệm Hằng Ngày tuần 1 Mùa Chay

Suy Niệm Chúa Nhật 1 Mùa Chay Năm A

Suy Niệm Chúa Nhật 1 Mùa Chay Năm B

Suy Niệm Chúa Nhật 1 Mùa Chay Năm C1

Suy Niệm Chúa Nhật 1 Mùa Chay Năm C2

Suy Niệm Hằng Ngày sau Thứ Tư Lễ Tro

Suy Niệm Ngày Thứ Tư Lễ Tro

 

Tỉnh Tâm Mùa Chay:

Ngày 1. Tình Yêu Của Chúa Dành Cho Ta

Ngày 2. Tình Yêu Ta Dành Cho Chúa

Ngày 3. Giáo Dục Con Người Toàn Diện

 

Tuần Thánh:

Suy Niệm Chặng Ðường Thánh Giá

Tam Nhật Vượt Qua

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần Thánh

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần Thánh

Suy Niệm Thứ Năm Tuần Thánh

Suy Niệm 3 ngày đầu Tuần Thánh

Suy Niệm Chúa Nhật Lễ Lá Năm A

Suy Niệm Chúa Nhật Lễ Lá Năm B

Suy Niệm Chúa Nhật Lễ Lá Năm C

 

Mùa Phục Sinh:

Suy Niệm Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Năm A

Suy Niệm Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Năm B

Suy Niệm Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Năm C

Suy Niệm hằng ngày tuần 7 Phục Sinh

Suy Niệm Lễ Chúa Giêsu Lên Trời Năm A

Suy Niệm Lễ Chúa Giêsu Lên Trời Năm B

Suy Niệm Lễ Chúa Giêsu Lên Trời Năm C

Suy Niệm hằng ngày tuần 6 Phục Sinh

Suy Niệm Chúa Nhật 6 Phục Sinh Năm A

Suy Niệm Chúa Nhật 6 Phục Sinh Năm B

Suy Niệm Chúa Nhật 6 Phục Sinh Năm C

Tháng Năm Nhớ Lời Mẹ Ru

Suy Niệm hằng ngày tuần 5 Phục Sinh

Suy Niệm Chúa Nhật 5 Phục Sinh Năm A

Suy Niệm Chúa Nhật 5 Phục Sinh Năm B

Suy Niệm Chúa Nhật 5 Phục Sinh Năm C

Suy Niệm hằng ngày tuần 4 Phục Sinh

Suy Niệm Chúa Nhật 4 Phục Sinh Năm A

Suy Niệm Chúa Nhật 4 Phục Sinh Năm B 1

Suy Niệm Chúa Nhật 4 Phục Sinh Năm B 2

Suy Niệm Chúa Nhật 4 Phục Sinh Năm C

Suy Niệm hằng ngày tuần 3 Phục Sinh

Suy Niệm Chúa Nhật 3 Phục Sinh Năm A

Suy Niệm Chúa Nhật 3 Phục Sinh Năm B

Suy Niệm Chúa Nhật 3 Phục Sinh Năm C

Suy Niệm hằng ngày tuần 2 Phục Sinh

Suy Niệm Chúa Nhật 2 Phục Sinh Năm A

Suy Niệm Chúa Nhật 2 Phục Sinh Năm B

Suy Niệm Chúa Nhật 2 Phục Sinh Năm C

Suy Niệm hằng ngày tuần Bát Nhật Phục Sinh

Suy Niệm Chúa Nhật Phục Sinh Năm A

Suy Niệm Chúa Nhật Phục Sinh Năm C

Suy Niệm Chúa Nhật Phục Sinh Năm B

 

Những lễ Riêng:

Suy Niệm Lễ Ðức Maria Vô nhiễm nguyên tội (8/12)

Suy Niệm Lễ Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam 1 (24/11)

Suy Niệm Lễ Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam 2 (24/11)

Suy Niệm Lễ Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam 3 (24/11)

Suy Niệm Lễ Các Ðẳng Linh Hồn 3 (2/11)

Suy Niệm Lễ Các Ðẳng Linh Hồn 2 (2/11)

Suy Niệm Lễ Các Ðẳng Linh Hồn 1 (2/11)

Suy Niệm Lễ Các Thánh Nam Nữ 3 (1/11)

Suy Niệm Lễ Các Thánh Nam Nữ 2 (1/11)

Suy Niệm Lễ Các Thánh Nam Nữ 1 (1/11)

Suy Niệm Chúa Nhật Lễ Khánh Nhật Truyền Giáo 1

Suy Niệm Chúa Nhật Lễ Khánh Nhật Truyền Giáo 2

Suy Niệm Chúa Nhật Lễ Khánh Nhật Truyền Giáo 3

Suy Niệm Lễ Ðức Mẹ Mân Côi 1 (7/10)

Suy Niệm Lễ Ðức Mẹ Mân Côi 2 (7/10)

Suy Niệm Lễ Suy Tôn Thánh Giá (14/09)

Suy Niệm Lễ Sinh Nhật Ðức Maria (8/09)

Suy Niệm Lễ Ðức Maria Hồn Xác Lên Trời 1 (15/08)

Suy Niệm Lễ Ðức Maria Hồn Xác Lên Trời 2 (15/08)

Suy Niệm Lễ Thánh Phêrô và Phaolô 1 (29/06)

Suy Niệm Lễ Thánh Phêrô và Phaolô 2 (29/06)

Suy Niệm Lễ Sinh Nhật Gioan Baotixita (24/06)

Suy Niệm Lễ Truyền Tin (25/03)

Suy Niệm Lễ Thánh Giuse 1 (19/03)

Suy Niệm Lễ Thánh Giuse 2 (19/03)

Suy Niệm Lễ Thánh Giuse 3 (19/03)

 

Suy Niệm Ngày Mùng 3 Tết 1

Suy Niệm Ngày Mùng 3 Tết 2

Suy Niệm Ngày Mùng 2 Tết 1

Suy Niệm Ngày Mùng 2 Tết 2

Suy Niệm Ngày Mùng 2 Tết 3

Suy Niệm Ngày Mùng 1 Tết 1

Suy Niệm Ngày Mùng 1 Tết 2

Suy Niệm Ngày Mùng 1 Tết 3

Suy Niệm Ngày Lễ Tết Trung Thu

Suy Niệm Lễ Ðức Maria Mẹ Thiên Chúa (1/01)

Cảm Nghiệm Ðời Linh Mục Nhân Năm Thánh Linh Mục

 

Mùa Thường Niên:

Suy Niệm hằng ngày tuần 34 Thường Niên

Suy Niệm Chúa Nhật 34 Lễ Chúa Kitô Vua Năm A

Suy Niệm Chúa Nhật 34 Lễ Chúa Kitô Vua Năm B

Suy Niệm Chúa Nhật 34 Lễ Chúa Kitô Vua Năm C

Suy Niệm hằng ngày tuần 33 Thường Niên

Suy Niệm hằng ngày tuần 32 Thường Niên

Suy Niệm Chúa Nhật 32 Mùa Thường Niên Năm A

Suy Niệm Chúa Nhật 32 Mùa Thường Niên Năm B

Suy Niệm Chúa Nhật 32 Mùa Thường Niên Năm C

Suy Niệm hằng ngày tuần 31 Thường Niên

Suy Niệm Chúa Nhật 31 Mùa Thường Niên Năm A

Suy Niệm Chúa Nhật 31 Mùa Thường Niên Năm B

Suy Niệm Chúa Nhật 31 Mùa Thường Niên Năm C

Suy Niệm hằng ngày tuần 30 Thường Niên

Suy Niệm Chúa Nhật 30 Mùa Thường Niên Năm A

Suy Niệm Chúa Nhật 30 Mùa Thường Niên Năm B

Suy Niệm Chúa Nhật 30 Mùa Thường Niên Năm C

Suy Niệm hằng ngày tuần 29 Thường Niên

Suy Niệm Chúa Nhật 29 Mùa Thường Niên Năm A

Suy Niệm Chúa Nhật 29 Mùa Thường Niên Năm B

Suy Niệm Chúa Nhật 29 Mùa Thường Niên Năm C

Suy Niệm hằng ngày tuần 28 Thường Niên

Suy Niệm Chúa Nhật 28 Mùa Thường Niên Năm A

Suy Niệm Chúa Nhật 28 Mùa Thường Niên Năm B

Suy Niệm Chúa Nhật 28 Mùa Thường Niên Năm C

Suy Niệm hằng ngày tuần 27 Thường Niên

Suy Niệm Chúa Nhật 27 Mùa Thường Niên Năm A

Suy Niệm Chúa Nhật 27 Mùa Thường Niên Năm B

Suy Niệm Chúa Nhật 27 Mùa Thường Niên Năm C

Suy Niệm hằng ngày tuần 26 Thường Niên

Suy Niệm Chúa Nhật 26 Mùa Thường Niên Năm A

Suy Niệm Chúa Nhật 26 Mùa Thường Niên Năm B

Suy Niệm Chúa Nhật 26 Mùa Thường Niên Năm C

Suy Niệm hằng ngày tuần 25 Thường Niên

Suy Niệm Chúa Nhật 25 Mùa Thường Niên Năm A

Suy Niệm Chúa Nhật 25 Mùa Thường Niên Năm B

Suy Niệm Chúa Nhật 25 Mùa Thường Niên Năm C

Suy Niệm hằng ngày tuần 24 Thường Niên

Suy Niệm Chúa Nhật 24 Mùa Thường Niên Năm A

Suy Niệm Chúa Nhật 24 Mùa Thường Niên Năm B

Suy Niệm Chúa Nhật 24 Mùa Thường Niên Năm C

Suy Niệm hằng ngày tuần 23 Thường Niên

Suy Niệm Chúa Nhật 23 Mùa Thường Niên Năm A

Suy Niệm Chúa Nhật 23 Mùa Thường Niên Năm B

Suy Niệm Chúa Nhật 23 Mùa Thường Niên Năm C

Suy Niệm hằng ngày tuần 22 Thường Niên

Suy Niệm Chúa Nhật 22 Mùa Thường Niên Năm A

Suy Niệm Chúa Nhật 22 Mùa Thường Niên Năm B

Suy Niệm Chúa Nhật 22 Mùa Thường Niên Năm C

Suy Niệm hằng ngày tuần 21 Thường Niên

Suy Niệm Chúa Nhật 21 Mùa Thường Niên Năm A

Suy Niệm Chúa Nhật 21 Mùa Thường Niên Năm B

Suy Niệm Chúa Nhật 21 Mùa Thường Niên Năm C

Suy Niệm hằng ngày tuần 20 Thường Niên

Suy Niệm Chúa Nhật 20 Mùa Thường Niên Năm A

Suy Niệm Chúa Nhật 20 Mùa Thường Niên Năm B

Suy Niệm Chúa Nhật 20 Mùa Thường Niên Năm C

Suy Niệm hằng ngày tuần 19 Thường Niên

Suy Niệm Chúa Nhật 19 Mùa Thường Niên Năm A

Suy Niệm Chúa Nhật 19 Mùa Thường Niên Năm B

Suy Niệm Chúa Nhật 19 Mùa Thường Niên Năm C

Suy Niệm hằng ngày tuần 18 Thường Niên

Suy Niệm Chúa Nhật 18 Mùa Thường Niên Năm A

Suy Niệm Chúa Nhật 18 Mùa Thường Niên Năm B

Suy Niệm Chúa Nhật 18 Mùa Thường Niên Năm C

Suy Niệm hằng ngày tuần 17 Thường Niên

Suy Niệm Chúa Nhật 17 Mùa Thường Niên Năm A

Suy Niệm Chúa Nhật 17 Mùa Thường Niên Năm B

Suy Niệm Chúa Nhật 17 Mùa Thường Niên Năm C

Suy Niệm hằng ngày tuần 16 Thường Niên

Suy Niệm Chúa Nhật 16 Mùa Thường Niên Năm A

Suy Niệm Chúa Nhật 16 Mùa Thường Niên Năm B

Suy Niệm Chúa Nhật 16 Mùa Thường Niên Năm C

Suy Niệm hằng ngày tuần 15 Thường Niên

Suy Niệm Chúa Nhật 15 Mùa Thường Niên Năm A

Suy Niệm Chúa Nhật 15 Mùa Thường Niên Năm B

Suy Niệm Chúa Nhật 15 Mùa Thường Niên Năm C

Suy Niệm hằng ngày tuần 14 Thường Niên

Suy Niệm Chúa Nhật 14 Mùa Thường Niên Năm A

Suy Niệm Chúa Nhật 14 Mùa Thường Niên Năm B

Suy Niệm Chúa Nhật 14 Mùa Thường Niên Năm C

Suy Niệm hằng ngày tuần 13 Thường Niên

Suy Niệm Chúa Nhật 13 Mùa Thường Niên Năm A

Suy Niệm Chúa Nhật 13 Mùa Thường Niên Năm B

Suy Niệm Chúa Nhật 13 Mùa Thường Niên Năm C

Suy Niệm hằng ngày tuần 12 Thường Niên

Suy Niệm Chúa Nhật 12 Mùa Thường Niên Năm A

Suy Niệm Chúa Nhật 12 Mùa Thường Niên Năm B

Suy Niệm Chúa Nhật 12 Mùa Thường Niên Năm C

Suy Niệm hằng ngày tuần 11 Thường Niên

Suy Niệm Chúa Nhật 11 Mùa Thường Niên Năm A

Suy Niệm Chúa Nhật 11 Mùa Thường Niên Năm B

Suy Niệm Chúa Nhật 11 Mùa Thường Niên Năm C

Suy Niệm hằng ngày tuần 10 Thường Niên

Suy Niệm Chúa Nhật 10 Mùa Thường Niên Năm A

Suy Niệm Chúa Nhật 10 Mùa Thường Niên Năm B

Suy Niệm Chúa Nhật 10 Mùa Thường Niên Năm C

Suy Niệm hằng ngày tuần 9 Thường Niên

Suy Niệm Chúa Nhật 9 Mùa Thường Niên Năm A

Suy Niệm Chúa Nhật 9 Mùa Thường Niên Năm B

Suy Niệm Chúa Nhật 9 Mùa Thường Niên Năm C

Suy Niệm hằng ngày tuần 8 Thường Niên

Suy Niệm Chúa Nhật 8 Mùa Thường Niên Năm A

Suy Niệm Chúa Nhật 8 Mùa Thường Niên Năm B

Suy Niệm Chúa Nhật 8 Mùa Thường Niên Năm C

Suy Niệm hằng ngày tuần 7 Thường Niên

Suy Niệm Chúa Nhật 7 Mùa Thường Niên Năm A

Suy Niệm Chúa Nhật 7 Mùa Thường Niên Năm B

Suy Niệm Chúa Nhật 7 Mùa Thường Niên Năm C

Suy Niệm hằng ngày tuần 6 Thường Niên

Suy Niệm Chúa Nhật 6 Mùa Thường Niên Năm A

Suy Niệm Chúa Nhật 6 Mùa Thường Niên Năm B

Suy Niệm Chúa Nhật 6 Mùa Thường Niên Năm C

Suy Niệm hằng ngày tuần 5 Thường Niên

Suy Niệm Chúa Nhật 5 Mùa Thường Niên Năm A

Suy Niệm Chúa Nhật 5 Mùa Thường Niên Năm B

Suy Niệm Chúa Nhật 5 Mùa Thường Niên Năm C

Suy Niệm hằng ngày tuần 4 Thường Niên

Suy Niệm Chúa Nhật 4 Mùa Thường Niên Năm A

Suy Niệm Chúa Nhật 4 Mùa Thường Niên Năm B

Suy Niệm Chúa Nhật 4 Mùa Thường Niên Năm C

Suy Niệm hằng ngày tuần 3 Thường Niên

Suy Niệm Chúa Nhật 3 Mùa Thường Niên Năm A

Suy Niệm Chúa Nhật 3 Mùa Thường Niên Năm B

Suy Niệm Chúa Nhật 3 Mùa Thường Niên Năm C

Suy Niệm hằng ngày tuần 2 Thường Niên

Suy Niệm Chúa Nhật 2 Mùa Thường Niên Năm A

Suy Niệm Chúa Nhật 2 Mùa Thường Niên Năm B

Suy Niệm Chúa Nhật 2 Mùa Thường Niên Năm C

Suy Niệm hằng ngày tuần 1 Thường Niên

 

Suy Niệm Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu Năm A

Suy Niệm Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu Năm B

Suy Niệm Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu Năm C

Suy Niệm Lễ Mình Máu Thánh Chúa Giêsu Năm A

Suy Niệm Lễ Mình Máu Thánh Chúa Giêsu Năm B

Suy Niệm Lễ Mình Máu Thánh Chúa Giêsu Năm C

Suy Niệm Lễ Chúa Ba Ngôi Năm A

Suy Niệm Lễ Chúa Ba Ngôi Năm B

Suy Niệm Lễ Chúa Ba Ngôi Năm C

 

 

Những Bài Suy Niệm Của Linh Mục Jos. Tạ Duy Tuyền

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 


 

Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page