Synod of Bishops

Khóa Họp Ðặc Biệt

Thượng Hội Ðồng Giám Mục

Về vùng Amazon

(từ ngày 6 đến 27/10/2019)

 

 


 

Bài giảng của Ðức Thánh Cha trong Thánh Lễ Khánh nhật truyền giáo 2019

Thượng Hội Ðồng Giám Mục về vùng Amazon Nhận định của hai vị Hồng Y không thuộc vùng Amazon

Các nghị phụ đi Ðàng Thánh giá ở Roma

Cuộc họp báo ngày 18 tháng 10 năm 2019 tại Thượng Hội Ðồng Giám Mục về vùng Amazon

Ðức Thánh Cha gặp một nhóm người bản địa Tin Mừng phải được hội nhập văn hóa

Phiên họp toàn thể thứ 13 của Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Vùng Amazon

Các trao đổi bên lề Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Amazon

Cuộc họp báo ngày 17 tháng 10 năm 2019 tại Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Vùng Amazon

Sự thật hiển nhiên vừa được nêu ra tại Thượng Hội Ðồng Không cần viri probati

Giáo sĩ thiếu thánh thiện cản trở sự gia tăng ơn gọi linh mục

Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Vùng Amazon đã họp xong một nửa

Cuộc họp báo ngày 16 tháng 10 năm 2019 tại Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Vùng Amazon

Thượng Hội Ðồng Giám Mục Amazon Ðúc kết ngày làm việc 14 tháng 10 năm 2019

Phiên họp toàn thể thứ 12 của Thượng Hội Ðồng Giám Mục về vùng Amazon

Phiên họp toàn thể thứ 11 của Thượng Hội Ðồng Giám Mục về vùng Amazon

Thượng Hội Ðồng Giám Mục Amazon Ðúc kết ngày làm việc ngày 12 tháng 10 năm 2019

Phiên họp toàn thể thứ 10 tại Thượng Hội Ðồng Giám Mục về vùng Amazon

Phiên họp toàn thể lần thứ 9 của Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Amazon

Lễ phong thánh giữa Thượng Hội Ðồng Giám Mục về miền Amazzonia

Phiên họp toàn thể thứ 7 ngày 12 tháng 10 năm 2019 tại Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Amazon

Thượng Hội Ðồng Giám Mục kết thúc tuần làm việc đầu tiên

Cuộc họp báo ngày 12 tháng 10 năm 2019 tại Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Amazon

Cuộc họp báo ngày 11 tháng 10 năm 2019 tại Thượng Hội Ðồng Amazon

Họp báo ngày 10 tháng 10 năm 2019 tại Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Amazon

Thượng Hội Ðồng Giám Mục Amazon Ðúc kết ngày làm việc 9 tháng 10 năm 2019

Phiên họp toàn thể thứ sáu của Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Amazon

Thượng Hội Ðồng Giám Mục Amazon Ðúc kết ngày làm việc thứ 3

Cuộc họp báo ngày 9 tháng 10 năm 2019 về Thượng Hội Ðồng Amazon

Phiên họp toàn thể thứ năm của Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Vùng Amazon

Thượng Hội Ðồng Giám Mục Amazon Ðúc kết ngày làm việc thứ 3

Phiên họp toàn thể lần thứ tư của Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Vùng Amazon

Thượng Hội Ðồng Giám Mục Amazon Nữ tu nghe xưng tội

Thượng Hội Ðồng Giám Mục Amazon Diễn văn của Ðức Hồng Y Hummes

Phiên họp toàn thể thứ ba của Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Vùng Amazon

Phiên họp toàn thể thứ hai của Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Amazon

Khai mạc Thượng Hội Ðồng Giám Mục Amazon buổi làm việc đầu tiên

Phiên họp toàn thể thứ hai của Thượng Hội Ðồng Amazon

Phiên thứ nhất của Thượng Hội Ðồng Toàn Vùng Amazon Diễn từ của Ðức Thánh Cha

Tổng tường trình viên của Thượng Hội Ðồng Amazon nhấn mạnh đến các linh mục có gia đình và phụ nữ

Ngày đầu tiên tại Thượng Hội Ðồng Amazon Nữ tu đánh giá cao sự can dự từng bước cao hơn của phụ nữ

Ðức Thánh Cha lên tiếng đầu ngày làm việc đầu tiên của Thượng Hội Ðồng Giám Mục về vùng Amazon

Tổng quan về đề xuất Viri Probati tại Thượng hội đồng Amazon

Thánh lễ khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục về Amazon

Ðức Phanxicô khai mạc Thượng Hội Ðồng Amazon

 

Ðức Hồng Y Marc Ouellet Tổng trưởng Bộ Giám Mục và việc độc thân linh mục

Ðức Thánh Cha bổ nhiệm Ðức cha Mario Grech làm Phó Tổng thư ký Thượng Hội Ðồng Giám Mục Amazon

Những mong đợi nơi Thượng Hội Ðồng Giám Mục miền Amazzonia

Trước ngưỡng cửa Thượng Hội Ðồng Giám Mục miền Amazzonia

Ðức Thánh Cha bổ nhiệm 3 Hồng Y Chủ tịch thừa ủy cho Thượng Hội đồng Giám mục về Amazon

Ðức Thánh Cha viết thư chúc mừng tàu bệnh viện Ðức Giáo Hoàng Phanxicô đã đến Belem của Brazil

Giáo hội Colombia tổ chức Hội nghị hướng đến Thượng Hội Ðồng Giám Mục Amazon

Ðức Thánh Cha sẽ có các quyết định tốt cho Thượng Hội Ðồng Giám Mục vùng Amazzonia

Tàu bệnh viện Ðức Giáo Hoàng Phanxicô đến vùng Amazzonia

Tài liệu Làm việc của Thượng Hội Ðồng Toàn Vùng Amazon

Gợi Ý gây tranh cãi nhất trong Tài Liệu Làm Việc của THÐGM vùng Amazon phong chức linh mục cho người có vợ

Tóm Lược Tài Liệu Làm Việc của Thượng Hội Ðồng cho Vùng Amazon

Công bố tài liệu làm việc của Thượng Hội Ðồng Giám Mục Amazzonia

Pablo Fajardo người nông dân luật sư bảo vệ Amazon

Tàu bệnh viện Ðức Thánh Cha Phanxicô tại vùng Amazzonia

Chuẩn bị Thượng Hội Ðồng Giám Mục ngoại thường về lưu vực Amazon

Hội nhập trong phụng vụ và đời sống người bản địa vùng Amazon

Công bố tài liệu chuẩn bị Thượng Hội Ðồng Giám Mục Amazzonia

Ðức Thánh Cha công bố chủ đề của Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt về vùng Amazon

Thương Hội Ðồng Giám Mục đặc biệt cho vùng Amazzonia

Ðức Thánh Cha triệu tập Thượng hội đồng Giám mục về Amazon vào năm 2019

Ðức Thánh Cha thông báo Thượng Hội Ðồng Giám Mục Amazzonia vào năm 2019

 

Khóa họp thường lệ Thượng Hội Ðồng Giám Mục lần thứ 15 về Giới Trẻ (3-28/10/2018)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page