Tường Thuật Chuyến Viếng Thăm

của Ðức Thánh Cha Phanxicô

tại Chilê (15~18/01/2018)

và Peru (18~22/01/2018)

 

 


 

Ðức Thánh Cha gặp chính quyền và đoàn ngoại giao ở Chile

Ðón tiếp Ðức Thánh Cha tại Santiago de Chile

Ðức Thánh Cha Phanxicô tông du Chilê và Pêru Số liệu về Giáo hội địa phương

Ðức Thánh Cha Phanxicô bắt đầu chuyến tông du Chilê và Pêru Nỗi lo về chiến tranh hạt nhân

Các phạm nhân nữ tại một trại giam ở Chilê chuẩn bị đón Ðức Thánh Cha Phanxicô

Ðức Phanxicô họp báo trên đường tới Chile

Ðức Phanxicô đã đặt chân lên Chile

Ðức Thánh Cha lên đường viếng thăm Chile

5 nhà thờ Chile bị phá trước cuộc viếng thăm của Ðức Giáo Hoàng

Cả ở Chile lẫn Peru cuộc tông du của Ðức Phanxicô đều có chiều kích chính trị

Giới thiệu Giáo Hội và đất nước Perù

Giới thiệu Giáo Hội và đất nước Chile sắp được Ðức Thánh Cha viếng thăm

Sứ điệp Ðức Thánh Cha gửi Chile và Peru

Người trẻ Chilê tham gia sứ vụ của Giáo hội để chuẩn bị đón Ðức Thánh Cha Phanxicô

Công việc chuẩn bị đón tiếp Ðức Thánh Cha tại Chile

Chương trình chi tiết chuyến tông du của Ðức Thánh Cha Phanxicô tại Chilê và Pêru

Chương trình viếng thăm của Ðức Thánh Cha tại Chile và Peru

Toà thánh công bố logo và khẩu hiệu chuyến tông du của Ðức Thánh Cha đến Peru

Toà thánh công bố logo và khẩu hiệu chuyến tông du của Ðức Thánh Cha đến Chilê

Khẩu hiệu và logo chuyến viếng thăm Chilê của Ðức Thánh Cha Phanxicô

Khẩu hiệu và logo chuyến viếng thăm Pêru của Ðức Thánh Cha Phanxicô

Logo và khẩu hiệu chuyến viếng thăm Pêru của Ðức Thánh Cha Phanxicô

Ðức Thánh Cha kêu gọi nhân dân Peru kiến tạo hiệp nhất

Ðức Thánh Cha Phanxicô sẽ viếng thăm Chilê và Peru vào năm 2018

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page