Khẩu hiệu và logo chuyến viếng thăm Pêru

của Ðức Thánh Cha Phanxicô

 

Khẩu hiệu và logo chuyến viếng thăm Pêru của Ðức Thánh Cha Phanxicô.


Khẩu hiệu và logo chuyến viếng thăm Pêru của Ðức Thánh Cha Phanxicô.


Peru (REI 19-08-2017) - Hội đồng Giám mục Pêru đã công bố khẩu hiệu và chuyến viếng thăm quốc gia này, từ ngày 18 đến 21 tháng 01 năm 2018, của Ðức Thánh Cha Phanxicô. Ðây là lần thứ 3 Pêru được người kế vị thánh Phêrô viếng thăm.

"Unidos por la speranza" - Hiệp nhất bởi hy vọng - là lời mời gọi hoạt động cho sự hiệp nhất dưới sự hướng dẫn của hy vọng, điều Ðức Thánh Cha đã ngỏ lời với người dân Pêru trong sứ điệp video gửi đến họ hồi đầu tháng 8 năm 2017.

Các yếu tố được trình bày trong logo là: sự gần gũi, cầu nguyện và hiệp nhất. Ðôi bàn tay: màu đỏ và vàng, màu cờ Pêru và Vatican, như hình đôi cánh đang cầu nguyện, ngợi khen và vui mừng với việc Ðức Thánh Cha đến Pêru. Bản đồ Pêru thể hiện sự gần gũi của Ðức Thánh Cha với Pêru qua sự hiện diện của ngài. Hình ảnh tươi cười của Ðức Thánh Cha trong bản đồ nước Pêru diễn tả sự liên kết của các miền đất nước để đón tiếp Ðức Thánh Cha.

Theo các Giám mục Pêru, logo muốn diễn tả sự gần gũi của Ðức Thánh Cha với nhân dân Pêru và sự đồng hành của ngài trên hành trình đức tin, đồng thời muốn xác định rằng ngày lễ hội trong hy vọng sẽ đoàn kết mọi người. (REI 19/08/2017)

 

Hồng Thủy

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page