Ðức Thánh Cha Phanxicô tông du Chilê và Pêru:

Số liệu về Giáo hội địa phương

 

Ðức Thánh Cha Phanxicô tông du Chilê và Pêru: Số liệu về Giáo hội địa phương.

Vatican (WHÐ 16-01-2018) - Sáng thứ Hai 15 tháng 01 năm 2018, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã lên đường đi Chilê, bắt đầu chuyến tông du kéo dài một tuần (từ ngày 15 đến 22 tháng Giêng năm 2018) tại hai quốc gia Nam Mỹ Chilê và Pêru. Ðây là chuyến tông du thứ 22 của ngài bên ngoài Italia.

Sau đây là số liệu về hai quốc gia và hoạt động của Giáo hội tại Chilê và Pêru, tính đến ngày 31 tháng Mười Hai năm 2015, do Văn phòng Thống kê Trung ương Toà Thánh công bố:

 

1. Dân số và Cơ cấu Giáo hội

                                                                        Chilê                Pêru

Diện tích (km2)                                            756,626            1,285,216

Dân số (ngàn người)                                    18,006               31,152

Mật độ (dân cư/km2)                                    24                     24

Số tín hữu Công giáo (ngàn người)             13,329               27,911

Tỉ lệ người Công giáo so với dân số (%)    74.0                   89.6

Giáo phận                                                    27                       45

Giáo xứ                                                        960                    1,645

Giáo điểm                                                    3,779                  6,303

Bình quân số tín hữu tại giáo xứ                2,813                  3,512

 

2 - Giám mục. linh mục, tu sĩ & giáo dân tham gia hoạt động tông đồ

                                                                        Chilê                Pêru

Giám mục (cập nhật ngày 31.10.2017)           50                    68

Linh mục giáo phận                                        1,175                2,088

Linh mục dòng                                                1,108                1,273

Tổng số linh mục                                            2,283                3,361

Phó tế vĩnh viễn                                              1,138                65

Nam tu sĩ (không có chức linh mục)                546                  422

Nữ tu sĩ                                                            4,006                5,568

Tổ chức tu hội đời                                            472                  179

Thừa sai giáo dân                                            1,473                11,120

Giáo lý viên                                                    43,547                51,367

 

3 - Chăm sóc mục vụ

                                                                                  Chilê                Pêru

Số tín hữu/linh mục coi sóc                                      5,838                8,304

Số tín hữu/thừa tác viên phục vụ                            249                    387

Bình quân linh mục/giáo xứ, giáo điểm                  0.48                   0.42

Tỉ lệ linh mục đảm trách các hoạt động mục vụ     4.36                  4.75

 

4 - Ơn gọi linh mục

                                                                            Chilê                    Pêru

Tiểu chủng sinh                                                    39                        689

Ðại chủng sinh                                                     568                       1,539

Ðại chủng sinh trên 100,000 dân                        3.15                      4.94

Ðại chủng sinh trên 100,000 tín hữu                   4.26                      5.51

Ðại chủng sinh trên 100 linh mục                        24.88                    45.79

 

5 - Các cơ sở giáo dục do giáo phận hoặc dòng tu sở hữu/quản lý

                                                                            Chilê                    Pêru

Trường học:

Mẫu giáo và tiểu học                                          957                        995

Cấp 2 & cấp 3                                                      597                        524

Cao đẳng & đại học                                            27                           90

 

Học sinh-sinh viên:

Mẫu giáo và tiểu học                                        258,366                248,171

Cấp 2 & cấp 3                                                    392,582                196,165

Cao đẳng & đại học                                           321,105                68,768

 

6 - Các trung tâm bác ái xã hội do giáo phận sở hữu/quản lý

                                                                            Chilê                        Pêru

Bệnh viện                                                            18                            38

Phòng khám                                                        39                            323

Trại phong                                                            1                            4

Nhà chăm sóc người già và người khuyết tật    318                          90

Cô nhi viện                                                           205                        244

Trung tâm tư vấn gia đình                                    30                          145

Trung tâm xã hội hoặc trung tâm phục hồi        43                            36

Các cơ sở xã hội khác                                        447                          581

 

(Nguồn: Libreria Editrice Vaticana)

Thành Thi

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page