Quê Hương Việt Nam

Ðất Nước và Con Người

 

Nguyện xin Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam

Cầu Bàu cho Quê Hương Việt Nam chúng con

 

 

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan

 


 

Những tranh chấp xảy ra tại vùng Cao Nguyên Trung Phần Việt Nam

Giáo dân Ðồng Nai biểu tình đòi hỏi quyền lợi của người dân

Những vấn đề liên quan đến cô dâu Việt Nam tại Ðài Loan

Những vấn đề liên quan đến công nhân Việt Nam tại Ðài Loan

Những nhà trí thức yêu nước tranh đấu cho dân chủ dân quyền

Ðấu Tranh đòi hỏi Tự Do Tôn Giáo thực sự cho Việt Nam

Giáo Hội Việt Nam

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page