Kinh Thánh Tân Ước

Khải Huyền Của Yoan

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | |


- Chương 01 -

 

Lời tựa

1 Mạc khải của Ðức Yêsu Kitô; Thiên Chúa ban cho Ngài để Ngài tỏ cho các tôi tớ Ngài biết các điều kíp phải xảy đến; và Ngài đã sai thần sứ của Ngài đến triệu báo cho tôi tớ Ngài là Yoan, 2 kẻ đã làm chứng về Lời của Thiên Chúa, cùng về chứng của Ðức Yêsu Kitô, về mọi điều ông thấy. 3 Phúc cho người giảng sách và những kẻ nghe lời lẽ của sấm ngôn và nắm giữ các điều đã viết trong đó, bởi chưng thời buổi đã gần!

 

I. Thị Kiến Khai Mạc

Thư Cho Các Giáo Hội

1. Thị Kiến Khai Mạc

 

Khai đề

4 Yoan Kính gửi bảy Hội thánh Tiểu Á. Ân sủng và bình an cho anh em, do tự Ðấng đang có, đã có và sẽ đến, và do tự bảy thần khí trước ngai của Người, 5 và do tự Ðức Yêsu Kitô, chứng nhân trung thành, trưởng tử giữa các vong linh, thủ lĩnh các đế vương cõi đất.

Kính chúc Ðấng yêu mến chúng ta, và đã cứu thoát ta khỏi các tội lỗi ta trong máu Ngài, 6 và đã làm ta thành một vương quốc tư tế cho Thiên Chúa và là Cha Ngài.

Kính chúc Ngài vinh quang, uy quyền cho đến đời đời kiếp kiếp, Amen.

7 Này Ngài đến với ánh mây trời, và mọi mắt phàm sẽ trông thấy Ngài, cả những kẻ đã đâm Ngài, và bá tính trên đất hết thảy sẽ than khóc trên Ngài. Quả vậy! Amen.

8 Alpha và Ômêga chính là Ta, Chúa, Thiên Chúa phán, Ðấng đang có, đã có, và sẽ đến, Ðấng toàn năng!

Thị kiến

9 Tôi là Yoan, một người trong anh em, và cùng thông hiệp với anh em trong gian truân trong Nước và sự chịu đựng, trong Ðức Yêsu.

Số là tôi đã tới đảo gọi là Patmô vì Lời Thiên Chúa cùng vì chứng của Ðức Yêsu. 10 Vào ngày của Chúa, tôi đã xuất thần và nghe đằng sau tôi có một tiếng lớn dường thể tiếng loa, 11 nói rằng: "Ðiều ngươi thấy, ngươi hãy viết vào sách, mà gửi cho bảy hội thánh; cho Êphêsô, cho Smyrna, Pergamô, Thyatira, Sarđi, Philađelphi, Loađikêa". 12 Tôi quay lại xem tiếng nào đã nói với tôi. Và quay lại, tôi thấy bảy trụ đăng vàng, 13 và ở giữa các trụ đăng, có ai giống như Con Người, mình vận áo chùng, và thắt đai vàng ngang lưng. 14 Ðầu Ngài tóc trắng phau phau, dường như len trắng -- như tuyết; mắt Ngài như ngọn lửa hỏa hào; 15 chân Ngài giống tợ vàng thau lò luyện; và tiếng Ngài như tiếng bàng đà thác lũ. 16 Tay hữu Ngài, Ngài có bảy tinh sao, và tự miệng Ngài thanh kiếm hai lưỡi bén phóng ra. Nhan Ngài sáng láng như mặt trời với cả sức chói lọi.

17 Vừa thấy Ngài, tôi phục mình dưới chân Ngài, chết điếng! Nhưng Ngài đặt tay hữu Ngài trên tôi, mà rằng: "Ðừng sợ! Ðầu hết và Sau hết, chính là Ta. 18 Ðấng hằng sống; Ta đã chết; và này Ta sống đời đời kiếp kiếp; Ta có chìa khóa sự chết và âm phủ. 19 Vậy ngươi hãy viết các điều ngươi đã thấy, các điều hiện tại và các điều sẽ xảy đến sau đây.

20 Bí nhiệm của bảy tinh sao ngươi thấy nơi tay hữu của Ta và bảy trụ đăng vàng: Bảy tinh sao là các Thiên thần của bảy hội thánh, và bảy trụ đăng chính là bảy hội thánh".

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Tân Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page