Kinh Thánh Cựu Ước

Êzêkiel

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | |


- Chương 01 -

 

Nhập Ðề

 

1 Xảy ra là, năm -30, ngày mồng năm tháng tư, trong khi tôi đang ở giữa nhóm Lưu đày bên sông Kơbar, thì trời mở ra và tôi đã thấy những thị kiến thần linh.

2 Mồng năm tháng ấy - tức là vào năm thứ năm sau khi vua Yôyakin đi đày - 3 lời Yavê đã đến với Êzêkiel, con của Buzi, tư tế, trong xứ Kanđu, bên sông Kơbar. Và ở đó tay Yavê đã xuống trên tôi.

 

Thị kiến "xa giá Yavê"

4 Tôi nhìn, thì này gió bão từ Bắc thổi đến, có đám mây lớn và lửa rập rờn, và hào quang rạng cả xung quanh và từ giữa như thể kim ngân long lanh từ giữa lửa. 5 Và từ giữa có gì giống tựa bốn sinh vật. Và này hình dáng của chúng: Chúng giống tựa người ta. 6 Mỗi (sinh vật) có bốn mặt và mỗi (sinh vật) có bốn cánh. 7 Còn chân của chúng là chân thẳng, và bàn chân như bàn chân bê, lấp lánh như ánh thau bóng lộn. 8 Bên dưới cánh của chúng và cả bốn phía có tay người ta, và mặt chúng của cả bốn. 9 Cánh của chúng liền nhau; trong khi đi, chúng không quay qua lại; chúng đi, mỗi (sinh vật) thẳng đàng trước mình. 10 Mặt chúng giống tợ: Mặt người, mặt sư tử bên phải cả bốn, mặt bò bên trái cả bốn, mặt phụng hoàng cả bốn. 11 Mặt chúng và cánh của chúng xòe ra phía bên trên. Hai cánh của sinh vật này giáp liền với sinh vật kia và hai cánh phủ thân mình. 12 Chúng đi, mỗi (sinh vật) thẳng trước mặt mình. Thần khí định đi đâu, thì chúng đi đó. Trong khi chúng đi, chúng không quay qua lại. 13 Và từ giữa các sinh vật có hình như là những than lửa cháy rực, coi dường thể đuốc chập chờn giữa các sinh vật. Và lửa tỏa hào quanh, và từ lửa chớp lòe ra. 14 Các sinh vật đi đi về về, coi dường thể là chớp.

15 Tôi nhìn các sinh vật, và này có bánh xe (phía) dưới đất bên cạnh các sinh vật, (bên cạnh) cả bốn. 16 Các bánh xe và cách đóng các bánh xe coi dường thể kim châu sáng chói, cả bốn đều đồng một hình thù, chúng coi như thể -- và được đóng như thể -- là bánh này ở giữa bánh kia. 17 Trong khi đi, chúng đi theo bốn phía của chúng; trong khi đi, chúng không quay qua lại. 18 Và các vành của chúng. Chúng có vành và tôi nhìn coi chúng, thì ra các vành của chúng, của cả bốn bánh, đều đầy những mắt xung quanh. 19 Khi các sinh vật đi, các bánh xe bên cạnh các sinh vật cũng đi, và khi các sinh vật cất mình lên khỏi đất, các bánh xe cũng cất mình lên. 20 Thần khí định đi đâu thì chúng đi đó và các bánh xe cất mình lên y như các sinh vật, vì có khí lực của sinh vật trong các bánh xe. 21 Các sinh vật đi thì chúng đi, và các sinh vật dừng thì chúng dừng; các sinh vật cất mình lên khỏi đất, thì các bánh xe cũng cất mình lên y như các sinh vật vì có khí lực của sinh vật trong các bánh xe.

22 Trên đầu các sinh vật có gì giống tợ cái nên long lanh như thủy tinh đáng sợ, căng ra bên trên đầu các sinh vật. 23 Dưới nên, cánh của chúng trương ra khiến sinh vật này cọ sát sinh vật kia và mỗi sinh vật có hai cánh phủ thân mình. 24 Trong khi chúng đi, tôi nghe thấy tiếng do cánh của chúng như tiếng làn nước lớn, như tiếng của Shađđay, tiếng của đám hội, như tiếng một trại binh. Khi chúng dừng lại, cánh chúng rũ xuống. 25 Và có tiếng tự bên trên nên ở trên đầu các sinh vật. Và khi chúng dừng lại, cánh chúng rũ xuống.

26 Và này bên trên nền nơi đầu các sinh vật, có gì coi như là đá lam ngọc, giống tựa cái ngai; và bên trên cái giống tựa ngai, có hình giống như dáng một người ở trên đó. 27 Và tôi thấy có gì như kim ngân long lanh, (coi dường như lửa làm vòng xung quanh), từ khoảng coi như ngang lưng mà lên; còn từ khoảng coi như ngang lưng mà xuống, tôi thấy cái gì coi như lửa. Và hào quang tỏa ra xung quanh. 28 Như dáng cầu vồng hiện trên mây một ngày mưa ra sao, thì hào quang bao quanh coi dường như vậy. Ðó là hình dáng của cái gì giống tựa vinh quang Yavê. Tôi vừa thấy, tôi liền phục sấp mặt xuống. Ðoạn tôi nghe có tiếng phán.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page