Radio Veritas Asia

Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Những Chương Trình Ðã Phát Thanh

trong năm 2004 (theo dạng MP3)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Tháng 12 năm 2004

(Ðưa chuột vào theo ngày và bấm nút tay trái để nghe) - (Có thể sử dụng Windows Media để nghe theo dạng MP3)

 

Nhật

Hai

Ba

Năm

Sáu

Bảy

 

 

 

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Tháng 12 năm 2004

(Ðưa chuột vào theo ngày và bấm nút tay phải rồi chọn "Save Target As" để Download vào computer của bạn)

 

Nhật

Hai

Ba

Năm

Sáu

Bảy

 

 

 

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Tháng 11 năm 2004

(Ðưa chuột vào theo ngày và bấm nút tay trái để nghe) - (Có thể sử dụng Windows Media để nghe theo dạng MP3)

 

Nhật

Hai

Ba

Năm

Sáu

Bảy

 

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Tháng 11 năm 2004

(Ðưa chuột vào theo ngày và bấm nút tay phải rồi chọn "Save Target As" để Download vào computer của bạn)

 

Nhật

Hai

Ba

Năm

Sáu

Bảy

 

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Tháng 10 năm 2004

(Ðưa chuột vào theo ngày và bấm nút tay trái để nghe) - (Có thể sử dụng Windows Media để nghe theo dạng MP3)

 

Nhật

Hai

Ba

Năm

Sáu

Bảy

 

 

 

 

 

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Tháng 10 năm 2004

(Ðưa chuột vào theo ngày và bấm nút tay phải rồi chọn "Save Target As" để Download vào computer của bạn)

 

Nhật

Hai

Ba

Năm

Sáu

Bảy

 

 

 

 

 

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Tháng 09 năm 2004

(Ðưa chuột vào theo ngày và bấm nút tay trái để nghe) - (Có thể sử dụng Windows Media để nghe theo dạng MP3)

 

Nhật

Hai

Ba

Năm

Sáu

Bảy

 

 

 

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Tháng 09 năm 2004

(Ðưa chuột vào theo ngày và bấm nút tay phải rồi chọn "Save Target As" để Download vào computer của bạn)

 

Nhật

Hai

Ba

Năm

Sáu

Bảy

 

 

 

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 

Nghe lại những Chương Trình đã Phát Thanh trong những năm qua

Trở lại Trang Web Nghe Chương Trình Phát Thanh Hằng Ngày

 

Nếu quý vị có ý kiến xây dựng,

xin vui lòng gửi về theo địa chỉ E-mail: info@chanlyviet.org

Chân thành cám ơn quý vị.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page