Tin Tức và Thời Sự
ngày 30 tháng 12/1997

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÐTC Gioan Phaolô II đã chấp nhận đơn từ chức vì lý do tuổi tác của Ðức Cha Micae Nguyễn Khắc Ngữ, và bổ nhiệm Ðức Cha Bùi Tuần làm giám mục chính tòa Long Xuyên

Tin Roma (VIS 30/12/97) Hôm qua, thứ ba 30/12, ÐTC Gioan Phaolô II đã chấp nhận đơn xin từ chức vì lý do tuổi tác của Ðức Cha Micae Nguyễn khắc Ngữ, và đã bổ nhiệm Ðức Cha Phó Gioan Baotixita Bùi Tuần lên làm giám mục chính tòa Long Xuyên. Giáo Phận Long Xuyên đã được thành lập ngày 24 tháng 11 năm 1960, và hiện có khoảng 200 ngàn tín hữu trên tổng số 3 triệu 500 ngàn dân. Ðức Cha Micae Nguyễn khắc Ngữ sinh tại Vân Ðồn, thuộc giáo phận Thái Bình, ngày 2 tháng 2 năm 1909, và được thu phong linh mục ngày 29 tháng 6 năm 1934, và được bổ nhiệm làm Giám Mục Long Xuyên ngày 24 tháng 11 năm 1960.

Ðức Tân Giám Mục chính tòa Long Xuyên, Gioan baotixita Bùi Tuần, sinh tại Cẩm Lai, thuộc giáo phận Thái Bình, ngày 24 tháng 6 năm 1928, được thụ phong linh mục ngày 2 tháng 9 năm 1955 và được bổ nhiệm giám mục phó, với quyền kế vị Long Xuyên ngày 15 tháng 4 năm 1975.


Giáo Hội Việt Nam khai mạc Năm Toàn Xá Ðức Mẹ La Vang vào ngày mùng 1 tháng 1 năm 1998

Giáo Hội Việt Nam khai mạc Năm Toàn Xá Ðức Mẹ La Vang vào ngày mùng 1 tháng 1 năm 1998.

Tin Việt Nam (nguồn Tin Riêng 30/12/97): Mặc dù trong năm 1998, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Trị, do văn thư đề ngày 4 tháng 12, không cho phép tổ chức gì khác ngoài những sinh hoạt thường lệ, trừ ba ngày 13,14,15/8/98, Ðức Hồng Y Tổng Giám Mục Hà Nội cùng với Ðức Tổng Giám Mục Huế, đã công bố chung bức thơ mục vụ, báo tin cho mọi giáo hữu biết Năm Toàn Xá Ðức Mẹ La Vang sẽ được khai mạc lúc 9 giờ sáng, ngày mùng 1 tháng 01 năm 1998, tại Thánh Ðịa La Vang.

Ðàng khác, theo nguồn tin đáng tin cậy từ Việt Nam, thì Thánh Lễ khai mạc Năm Toàn Xá Ðức Mẹ La Vang, sẽ được cử hành đúng ngày giờ như đã được thông báo. Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Trị, vào giờ chót, đã cho phép tổ chức Thánh Lễ khai mạc nầy, tuy nhiên trong cấp bực địa phương Tổng Giáo Phận Huế mà thôi. Trong Thánh Lễ Khai Mạc tại Thánh Ðịa La Vang, Sắc Chỉ của ÐTC Gioan Phaolô II thiết lập Năm Toàn Xá Ðức Mẹ La Vang sẽ được công bố, và 24 bức tượng Ðức Mẹ LaVang sẽ được làm phép và gởi đến từng giáo phận của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam để ghi dấu biến cố Ðại Lễ Kỷ Niệm 200 năm Ðức Mẹ hiện ra tại La Vang.


Back to Radio Veritas Asia Home Page