Tin Tức và Thời Sự
ngày 29 tháng 12/1997

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Cộng Ðoàn Thánh Eâgidiô dấn thân tìm tài chánh để giúp cho một nhà thương tại Guinê-Issau được tiếp tục hoạt động

Cộng Ðoàn Thánh Eâgidiô dấn thân tìm tài chánh để giúp cho một nhà thương tại Guinê-Issau được tiếp tục hoạt động.

Tin Bissau (RG 29/12/97): Nhờ sự giúp đỡ tài chánh của Cộng Ðoàn Thánh Eâgidiô tại Roma, Bệnh Viện duy nhất tại Guinê-Bissau, chuyên về bệnh lao, được tiếp tục hoạt động. Bệnh viện mang tên là Bệnh Viện Raoul Follereau, được thiết lập năm 1990, do sự đóng góp tài chánh của Hiệp Hội Raoul Follereau của Italia, và được chính Hiệp Hội nầy quản trị từ lúc mới được thành lập cho đến đầu năm 1997, thì được giao lại cho chính quyền Guinê-Bissau. Nhưng trong thời gian gần một năm qua, chính quyền Guinê-Bissau không đủ tiền để bảo trì, khiến cho Bệnh Viện trở thành tồi tệ. Máy quang tuyến chụp hình phổi của Bệnh Viện, là máy duy nhất trong toàn nước, thì nay không còn có thể hoạt động được nữa. Với sự đồng ý của Giáo Hội Công Giáo tại Guinê-Bissau, Cộng Ðoàn Thánh Eâgidio tại Roma vừa ký hợp đồng với Bộ Y Tế của Nhà Nước Guinê, và hứa tìm phần tài chánh cần thiết giúp cho bệnh viện được hoạt động từ nay cho đến năm 2000. Bệnh Viện Raoul Follereau có 115 giường cho bệnh nhân, và có nhân sự gồm 5 bác sĩ và 30 y tá. Guinê-Bissau là một quốc gia nhỏ và nghèo, nằm ở vùng Tây Phi Châu, với dân số 1 triệu 200 ngàn người, trong số nầy người Công Giáo chiếm 400 ngàn. Tuổi trung bình của người dân tại Guinê-Bissau là 43 tuổi, và có đến 14 phần trăm trẻ em duới một tuổi bị chết vì các bệnh truyền nhiễm.


Các Bạn Trẻ Italia họp bạn tại Assisi về đề tài "Tự Do"

Các Bạn Trẻ Italia họp bạn tại Assisi về đề tài "Tự Do".

Tin Assisi (RG 29/12/97): Trong ba ngày, từ thứ bảy 27 cho đến thứ hai vừa qua 29/12, Phong Trào "Cỗ Võ Văn Minh Kitô" đã tổ chức cuộc họp bạn Giới Trẻ Toàn Quốc Italia, tại thành Assisi, để trao đổi về chủ đề "Sự Tự Do", một sự tự do mỏng dòn, đầy lo âu, nhưng đồng thời làm mê say con người. Cuộc họp bạn là dịp giúp các bạn trẻ suy nghĩ về thân phận con người trong một xã hội có nhiều đề nghị, nhiều cám dỗ, nhiều hưởng thụ, một xã hội làm cho con người khó sống sự tự do thật. Trong buổi hội vào sáng Chúa Nhật, các bạn trẻ được một ban thuyết trình viên, gồm có nhà xã hội học Roberto Cipriani, triết gia Roberto Mancini, nhà phân tâm học Vela Slepoy, chia sẻ về đề tài: "Giải Phóng Sự Tự Do". Nữ Giáo Sư Galiano, thuộc phong trào "Cổ Võ Văn Minh Kitô" (Pro Civitate Christiana), nguời điều hành buổi hội thảo, đã trình bày cái nhìn chung về những hình thức không-tự-do mà con người ngày nay có thể mắc phải; những hình thức không tự do đó được cụ thể hóa trong những nổi lo sợ kẻ khác, trong những sự không chấp nhận nhau trong mối tương quan giữa người với người, và trong những bạo lực. Ðối với triết gia Mancini, thì đòi hỏi khẩn thiết của ngày nay là cần giải thoát mình khỏi một thứ tự do không có khả năng sống tình liên đới. Nhà Phân Tâm Vera Slepoy thì trình bày cho các bạn trẻ nhìn thấy rằng nhiều khi họ tưởng mình được tự do, nhưng thật ra là họ đang chạy theo các khuynh hướng và các thời trang. Cần phải vuợt qua được nổi lo sợ không dám tìm biết về nội tâm mình, và sợ không dám ý thức về thực tại mình đang sống. Hai nổi lo sợ nầy là những ngăn trở chính, không cho đương sự đạt đến tự do thật.


Back to Radio Veritas Asia Home Page