Tin Tức và Thời Sự
ngày 19 tháng 12/1997

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÐTC tiếp kiến riêng Ông Hoàng Monaco và các con

ÐTC tiếp kiến riêng Ông Hoàng Monaco và các con.

Vatican - 19.12.97 - Sáng thứ sáu 19.12/97, trong Ðền Vatican, ÐTC tiếp kiến riêng Ông Hoàng Monaco, Ranieri đệ tam, cùng với hai người con là: Albert, người sẽ kế vị Cha và Caroline, con gái. Ông Hoàng và Gia đình đến viếng thăm ÐTC nhân dịp kỷ niệm 700 năm thành lập Quốc Gia nhỏ bé này. Hầu quốc Monaco rộng gần hai cây số vuông với 30 ngàn dân cư, trong số này 13 ngàn người sống tại thành phố Montercarlo.

Tuy bé nhỏ, Hầu Quốc Monaco cũng có một đường xe lửa dài hơn một cây số và 50 con đường lớn bé trong cả lãnh thổ. Cộng đồng công giáo chiếm đại đa số làm thành một giáo phận riêng, trực thuộc Tòa Thánh. Giáo phận Monaco được chia thành 6 giáo xứ dưới sự hướng dẫn mục vụ của 23 linh mục và 22 Nữ tu.


ÐTC tiếp Ðức Tổng Giám Mục Luxembourg đến Roma viếng thăm Tòa Thánh "Ad Limina"

ÐTC tiếp Ðức Tổng Giám Mục Luxembourg đến Roma viếng thăm Tòa Thánh "Ad Limina".

Vatican - 19.12.97 - (Cũng) Sáng thứ sáu 19/12/97, ÐTC tiếp Ðức Cha Fernand Franck, Tổng Giám Mục Luxembourg, đến Roma viếng thăm Tòa Thánh ("Ad Limina"). Lãnh địa Công Tước Luxembourg bé nhỏ, nhưng phong phú về lịch sử và về văn hóa, nằm kế bên Nước Bỉ, Pháp và Ðức. Luxembourg cũng như Monaco, chỉ có một giáo phận duy nhất và tùy thuộc Tòa Thánh. Dân số gồm 386 ngàn, hầu như toàn tòng công giáo, được chia thành 275 giáo xứ do 300 linh mục và 750 Nữ Tu giúp đỡ về đàng thiêng liêng. Giáo hội Luxembourg nổi tiếng về lãnh vực giáo đục. Hiện nay các Tu hội Nam, Nữ, điều hành 15 trường với 5 ngàn học sinh, sinh viên.

Trong diễn văn trao cho ÐTGM Fernand Franck, ÐTC nhấn mạnh đến sự quan trọng của việc huấn luyện về Ðạo, cho các người lớn. ÐTC đã khuyên các linh mục hãy cổ võ nhiều hơn nữa vai trò của người giáo dân trong sứ mệnh của Giáo hội, không phải để thay thế linh mục và các thầy sáu vĩnh viễn, nhưng để góp công một cách hiệu nghiệm, tùy theo những đặc sủng khác nhau, (góp công) vào công việc chung xây dựng Nhiệm Thể Chúa Kitô. Trong dấn thân dân sự của người giáo dân, trong một thế giới hướng về Thuyết Duy vật, Quyền bính và Tiền tài, người giáo dân phải lấy Giáo Huấn xã hội của Hội Thánh làm kho tàng của mình, và đặt giá trị của phẩm giá con người và của tình liên đới, vào trung tâm hoạt động của mình. ÐTC cũng khuyến khích các tín hữu Luxembourg tiếp tục dấn thân thực hiện đức bác ái, bằng việc nâng đỡ và linh động hóa 36 tổ chức xã hội cứu trợ do Giáo Hội điều hành trong cả lãnh thổ Luxembourg.


ÐTC tiếp Ban Chỉ Huy ngành Cảnh Sát Tỉnh Roma và miền Lazio

ÐTC tiếp Ban Chỉ Huy ngành Cảnh Sát Tỉnh Roma và miền Lazio.

Vatican - 19.12.97 - Sáng thứ sáu, ÐTC tiếp Ban Chỉ Huy Lực Lượng Cảnh Sát Tỉnh Roma và miền Lazio. Trong diễn văn, ÐTC gợi lại "Lòng trung thành với Tổ Quốc, với Nhà Nước, với Gia đình và với ngưới dân, mà các anh chị em cảnh sát đeo đuổi, nhiều khi phải hy sinh cả tính mạng".

ÐTC nói tiếp như sau: "Ðặc tính "Lòng Trung Thành" này đã làm cho sự hiện của anh em tại các thành phố lớn cũng như các xóm làng nhỏ bé được đón nhận với nhiều cảm tình; sự hiện diện này như một bảo đảm về an ninh, bình thản và về cuộc chung sống dân sự trong trật tự".

ÐTC nhắc lại các dịch vụ mà Lực Lượng Cảnh Sát thi hành cách chu đáo tại Quảng trường Thánh Pherô và chung quanh Vatican, cách riêng trong các cuộc tụ họp đông đảo. ÐTC nói: "Ðây là một sự cộng tác quí báu với Thừa tác vụ của Vị Giám Mục Roma. Tôi biết ơn nhiều . Nhờ sự hiện diện liên lỉ và kín đáo của anh em, các nhân vật thuộc Giáo Hội và Dân Sự và cả các Tín Hữu hành hương nữa, khi đến kính viếng các nơi thánh của đức tin ở Roma, có thể sống bình thản những kinh nghiệm về thiêng liêng và về Giáo hội không thể quên được này. Ðể chu toàn bổn phận khó nhọc này, nhiều lúc anh em phải hy sinh cả những giờ phút sống với gia đình anh em. Vì thế, trong dịch vụ của anh em, lòng sùng kính đối với Vị Kế Nghiệp Thánh Phêrô, tình yêu đối với Quê Hương và sự chú ý mỗi ngày mỗi gia tăng đối với các nhu cầu của mỗi một người dân, được đúc kết trong một tổng hợp riêng".

ÐTC nói đến sự dấn thân của Lực Lượng Cảnh Sát trở thành quan trọng hơn nữa trong những năm tới đây: Năm Thánh 2000 và những vấn đề không thể tránh mà biến cố này sẽ mang theo. ÐTC tin chắc rằng; "sở trường và sự sẵn sàng của Lực Lượng Cảnh Sát" sẽ góp vào công việc bảo đảm trật tự cho các cuộc cử hành. Với sự tín nhiệm này, ÐTC chúc mừng Lễ Giáng sinh cho tất cả. ÐTC ứớc mong các Cảnh Sát tiếp tục trung thành với Tổ Quốc, với người dân, với luật pháp, với Thiên Chúa và với các giới răn của Người.


Back to Radio Veritas Asia Home Page