Tin Tức và Thời Sự
ngày 16 tháng 12/1997

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÐTC tuyên bố tổ chức Cuộc Gặp Gỡ Quốc Tế các Giáo Sư Ðại Học vào năm 2000

ÐTC tuyên bố tổ chức Cuộc Gặp Gỡ Quốc Tế các Giáo Sư Ðại Học vào năm 2000.

Tin Vatican (VIS 17/12/97): Trong thánh lễ dành cho các Sinh Viên và Giáo Sư các Ðại Học tại Roma, hôm chiều thứ Ba vừa qua 16/12/97, ÐTC đã công bố sẽ tổ chức tại Roma một cuộc Gặp Gỡ Quốc Tế Các Giáo Sư Ðại Học, vào năm 2000, với đề tài là: "Ðại Học nhằm đến Nền Nhân Bản mới". ÐTC đã giải thích thêm về cuộc Gặp Gỡ quốc tế nầy như sau: Trước cuộc Gặp Gỡ Quốc Tế tại Roma, sẽ có những Ðại Hội Khoa Học về từng môn học tại các Ðại Học khác nhau. Ðây sẽ là dịp đặc biệt để làm sáng tỏ con đường Ðức Tin soi sáng cho những hoa trái của trí khôn con người.

Cũng trong dịp nầy, ÐTC đã loan báo là vào năm tới, 1998, nhân dịp lễ kỷ niệm 50 năm xây cất Nhà Nguyện của Ðại Học La Sapienza (La Sa-pi-en-za) ở Roma, tất cả các Linh Mục Tuyên Úy Các Ðại Học tại Âu Châu, sẽ họp Ðại Hội Ðầu Tiên, tại Roma. ÐTC nhắc lại rằng: Chỉ khi nào con người chấp nhận để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn mình đấn thân trong những thực tại trần gian trong viễn tượng của Nước Trời, thì lúc đó con người mới cộng tác vào việc làm cho nhân loại được tiến bộ thật.


Cây Giáng Sinh tại Quảng Trường Thánh Phêrô sẽ được thắp sáng vào chiều thứ Bảy 20/12/97

Cây Giáng Sinh tại Quảng Trường Thánh Phêrô sẽ được thắp sáng vào chiều thứ Bảy 20/12/97.

Tin Roma (VIS 17/12/97): Nghi lễ chính thức thắp sáng Cây Thông Giáng Sinh, cao 30 thước, bên cạnh Hang Ðá, tại Quảng Trường Thánh Phêrô, ở Roma, sẽ được cử hành lúc 4 giờ chiều ngày thứ Bảy tới đây, 20 tháng 12 năm 1997.

Năm nay, Cây Thông Giáng Sinh đã được thành phố ZAKOPANE, bên Balan, trao tặng cho ÐTC. Cây Thông nầy già 120 năm, và được lấy từ vùng núi Tatra, trong khuôn viên của Nhà Nghỉ Mát của Hội Ðồng Giám Mục BaLan, nơi ÐTC thường hay lui tới, khi còn là Tổng Giám Mục Cracovia.


Back to Radio Veritas Asia Home Page