Tin Tức và Thời Sự
ngày 12 tháng 12/1997

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Sứ Ðiệp Hòa Bình cho Năm 1998

Sứ Ðiệp Hòa Bình cho Năm 1998.

Tin Roma (SIR 12/12/97): "Từ sự công bằng của từng người, mà phát sinh hòa bình cho tất cả", đó là chủ đề của sứ điệp của ÐTC Gioan Phaolô II cho Ngày Quốc Tế Hòa Bình lần thứ 31, sẽ được cử hành vào ngày 1 tháng giêng năm 1998. Sứ điệp Hòa Bình nầy sẽ được ÐHY Roger ETCHEGARAY giới thiệu cho giới báo chí tại Roma, vào ngày thứ ba tới, 16 tháng 12.

Chính Ðức Cố Giáo Hoàng Phaolô VI đã thiết lập ngày Quốc Tế Hòa Bình cách đây 30 năm. Ngày 8 tháng 12 năm 1967, Ngài đã gởi cho toàn thể Giáo Hội và tất cả mọi người thiện chí, sứ điệp Hòa Bình cho Ngày Quốc Tế Hòa Bình lần thứ nhất, được cử hành vào ngày mùng 1 tháng giêng năm 1968. Từ đó đến nay, mỗi năm, vào ngày mùng 1 tháng giêng, toàn thể Gíao Hội Công Giáo khắp nơi, đều cử hành ngày Quốc Tế Hòa Bình, vừa suy tư theo một đề tài, được ÐTC trình bày trong một sứ điệp.


Ðạo Luật về "Vấn Nạn của Lương Tâm" tại Italia được 25 tuổi

Ðạo Luật về "Vấn Nạn của Lương Tâm" tại Italia được 25 tuổi.

Tin Roma (SIR 12/12/97): Ngày 15 tháng 12 nầy, là ngày kỷ niệm 25 năm ban hành đạo luật về "Vấn Nạn của Lương Tâm" tại Italia. Theo đạo luật nầy, thì chính phủ Italia đồng ý để cho những bạn trẻ nào, khi đến tuổi phải thi hành nghĩa vụ quân sự, nhưng vì lý do lương tâm mà không chấp nhận thi hành nghĩa vụ quân sự nầy, thì được chọn thi hành công tác dân sự xã hội thay thế vào. Trong vòng 25 năm qua, tại Italia, đã có 290 ngàn bạn trẻ, đã nại đến đạo luật "Vấn Nạn của Lương Tâm", để từ chối nghĩa vụ quân sự, và thi hành công tác dân sự thay thế vào. Riêng trong năm 1997 nầy, đã có 47,824 người trẻ Italia, tức khoảng 1 phần 3 con số người trẻ Italia đến tuổi thi hành nghĩa vụ quân sự, đã nộp đơn xin được thi hành công tác dân sự thay thế. Nhân dịp kỷ niệm 25 năm ban hành đạo luật về "Vấn Nạn của Lương Tâm" tại Italia, Hiệp Hội Toàn Quốc Những Nguời Không Bạo Ðộng, sẽ tổ chức tại Milanô, thành phố lớn ở miền bắc Italia, một Ðại Hội, bàn về chủ đề: "Một Quy Chế về Những Quyền Lợi dành cho công dân trong công tác phục vụ dân sự".


Back to Radio Veritas Asia Home Page