Tin Tức và Thời Sự
ngày 02 tháng 12/1997

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Thông cáo của Phòng báo chí Tòa Thánh về Hội nghị Ottawa cấm mìn giết người

Thông cáo của Phòng báo chí Tòa Thánh về Hội nghị Ottawa cấm mìn giết người.

Vatican - 02.12.97 - Sáng thứ ba mồng 2 tháng 12, Tiến sĩ Navarro Valls, Giám đốc Phòng báo chí và Phát ngôn viên Tòa Thánh, cho phổ biến thông cáo về Hội nghị quốc tế được khai mạc ngày mồng 2 và bế mạc ngày mồng 4 tháng12 này, tại Ottawa (Canada) về việc cấm các loại mìn giết người.

Thông cáo viết: "Tòa Thánh, đã tham dự tất cả các cuộc họp chuẩn bị, giờ đây không những đến hiện diện, mà còn ký vào Thỏa ước về việc cấm các loại mìn giết người". Thông cáo giải thích: "Với cử chỉ này, Tòa Thánh muốn góp phần vào việc ủng hộ tinh thần đối với một Thỏa Ước được coi là mới mẻ và là một yếu tố quan trọng của luật nhân đạo".

Thông cáo cho biết thêm: Phái đoàn Tòa Thánh do Ðức TGM Jean Louis Tauran, Ngoại trưởng, hướng dẫn. Thành phần của Phái đoàn gồm có Ðức Giám mục Carlo Curis Sứ Thần Tòa Thánh tại Canada, Ðức Ông Vito Rallo, thư ký Tòa Sứ Thần, Nữ Tu Hélène Paradis và ông Joseph Guun.


Chính phủ Cuba cấp hộ chiếu nhập cảnh cho 56 nhà truyền giáo ngoại quốc

Chính phủ Cuba cấp hộ chiếu nhập cảnh cho 56 nhà truyền giáo ngoại quốc.

La Havana - 02.12.97 - Ðức HY Jaime Lucas Ortega y Alamono, TGM giáo phận La Havana vừa tuyên bố: Ðối với người dân Cuba, chuyến viếng thăm của ÐTC tới đây sẽ giúp nhiều cho việc chú ý đến những thực tại của Ðất Nước. Ngài cho biết: Giáo Hội đã xin Chính phủ để được xử dụng các phương tiện truyền thông xã hội, được mở trường, được làm mục vụ trong các bệnh viện và các nhà giam. Việc cấp hộ chiếu cho các nhà truyền giáo ngoại quốc thực sự còn khó khăn. Nhưng trong những ngày vừa qua, có tin cho hay: Chính phủ đã cấp hộ chiếu cho 56 vị, trong số này có 27 linh mục và 29 Nữ tu, nhân dịp chuyến viếng thăm tới đây của ÐTC. Theo Giáo hội, Chính phủ sẵn sàng cấp trong năm tới đây ít nhất 180 hộ chiếu cho các nhà truyền giáo ngoại quốc (Avvenire 02.12.97).


Back to Radio Veritas Asia Home Page