Tin Tức và Thời Sự
ngày 30 tháng 11/1997

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÐTC Gioan Phaolô II khai mạc Năm thứ hai của Tam Niên Chuẩn Bị Năm Thánh 2000

Thời sự: ÐTC Gioan Phaolô II khai mạc Năm thứ hai của Tam Niên Chuẩn Bị Năm Thánh 2000.

(Phép Lành Tòa Thánh của ÐTC)
Vừa rồi là phép lành cuối Thánh Lễ Chúa Nhật Thứ I Mùa Vọng, đã được ÐTC cử hành trong đền thờ Thánh Phêrô, sáng Chúa Nhật hôm qua, 30/11, để khai mạc năm Thứ Hai, năm dành cho Chúa Thánh Thần, của thời gian Tam Niên Chuẩn Bị Năm Thánh 2000. Cũng trong thánh lễ sáng Chúa Nhật hôm qua, ÐTC đã trao Thánh Giá cho những tín hữu trong giáo phận Roma tình nguyện hoạt động truyền giáo tại Tổng Giáo Phận Roma, trong chiến dịch được gọi là "Mùa Ðại Phúc" được mở ra trong tổng giáo phận Roma. Trong năm 1997 vừa qua, năm dành cho Chúa Giêsu Kitô, các nhà truyền giáo tự nguyện nầy đã đến thăm từng gia đình trong giáo phận và đã phân phối hơn một triệu cuốn phúc âm theo thánh Marcô cho các gia đình, và tổ chức những nhóm nhỏ đọc và suy niệm phúc âm nầy. Cho năm tới sắp bắt đầu là Năm dành cho Chúa Thánh Thần, các nhà truyền giáo tự nguyện nầy, sẽ đi thăm lại các gia đình và trao cho họ sách "Tông Ðồ Công Vụ", vừa đồng thời khuyến khích các nhóm nhỏ tiếp tục đọc suy niệm và chia sẻ Lời Chúa chung với nhau, để giúp nhau canh tân đời sống mình.

Vì thế trong bài giảng thánh lễ Chúa Nhật Thứ I Mùa Vọng sáng Chúa Nhật hôm qua, ÐTC Gioan Phaolô II đã đề cập đến hai đề tài chính: trước hết là về vai trò của Chúa Thánh Thần trong đời sống của tín hữu trong cộng đồng giáo hội. ÐTC mời gọi các tín hữu, đặc biệt trong năm phụng vụ mới vừa được bắt đầu nầy, hãy sống theo sự soi sáng của Chúa Thánh Thần. Sang đề tài thứ hai, ÐTC ngỏ lời cách riêng cho các nhà truyền giáo tự nguyện của tổng giáo phận Roma, mà ngài sẽ trao cho mỗi nguời một thánh giá, vừa nhắc lại cho họ dung mạo của nhà truyền giáo trong thời đại mới hôm nay. Công việc truyền giáo là công việc của tình yêu thương. Chúa Thánh Thần là Tình Yêu Thương. Các nhà truyền giáo dấn thân thực hiện tình yêu thương, để mở ra mọi cửa nẻo tâm hồn con người, để giúp họ đón tiếp Ðấng Cứu Thế. ÐTC cũng đã không quên mời gọi từng thành phần giáo hội trong tổng giáo phận Roma, linh mục, tu sĩ, giáo dân nam nữ, nhất là những bạn trẻ, những nguời đau yếu bệnh tật, sống trong cảnh cô đơn, hãy tích cực góp phần của mình, những đau khổ mình chịu, để giúp anh chị em mình gặp Chúa, và tin nhận Ngài. Và thật là cảm động, khi nhìn thầy cảnh mọi người hiện diện cùng một lòng một trí với nhau hát lên lời Tuyên Xưng Ðức Tin: Lạy Chúa, con tin, con tin, kinh tin kính bằng tiếng Ý, theo điệu nhạc mới. Một cách nào đó, chúng ta cũng cần bước vào Năm Phụng Vụ mới với tinh thần sẵn sàng dấn thân canh tân đời sống mình theo sự soi sáng của Chúa Thánh Thần vừa tuyên xưng: Lạy Chúa, con tin, con tin.


Back to Radio Veritas Asia Home Page