Tin Tức và Thời Sự
ngày 11 & 12 tháng 11/1997

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Cuộc tranh chấp giữa dân chúng và chính quyền địa phương tỉnh Ðồng Nai vẫn được tiếp tục

Tin tiếp thêm về cuộc tranh chấp giữa dân chúng và chính quyền địa phương tỉnh Ðồng Nai.

Tin Việt Nam (AFP 12/11/97) Theo nguồn tin của hảng tin quốc tế AFP, thì cuộc tranh chấp giữa những người công giáo và chính quyền địa phương tại Huyện Thống Nhất, tỉnh Ðồng Nai, đã bước sang ngày thứ năm, mà chưa có giải quyết ổn thỏa. Khoảng 30 người phụ nữ còn ngồi biểu tình trước Ủy Ban Nhân Nhân huyện Thống Nhất, để phản đối những vụ tham nhũng và vụ truất hữu bất công đất đai của giáo hội tại giáo xứ Trà Cổ. Trước đây, chính quyền địa phương đã lấy vuông đất của giáo hội, nại lý do là để xây Chợ và Trường Học. Nhưng, theo nguồn tin của một người đưa tin cho hãng tin quốc tế AFP, chính quyền địa phương đã cất dải chợ nhỏ lại, và bán đi phần đất còn dư cho kẻ khác.

Như chúng tôi đã loan tin, cuộc biểu tình đã bắt đầu từ hôm thứ Sáu mùng 7 tháng 11, và sang ngày thứ Bảy, thì con số nguời biểu tình lên đến khoảng 10 ngàn người. Một cuộc xô xát giữa lực lượng công an và đoàn người biểu tình đã làm cho 5 người bị thương. Chính quyền địa phương đã yêu cầu Ðức Cha Nguyễn Minh Nhật, giám mục Xuân Lộc, can thiệp để tránh cảnh bạo động. Và cho đến hôm qua, thứ tư 12 tháng 11, còn khoảng 30 người ngồi lì trước Ủy Ban Nhân Dân Huyện Thống Nhất, để chờ câu trả lời chính thức của chính quyền về yêu cầu của họ.

Báo chí trong nước không nhắc gì đến sự việc đang xảy ra tại Huyện Thống Nhất, Ðồng Nai. Và thẩm quyền công an địa phương không xác nhận mà cũng không chối bỏ. Tuy nhiên, Bộ ngoại giao Việt Nam đã lên tiếng hôm qua, thứ Tư, 12 tháng 11, xác nhận rằng biến cố tại huyện Thống Nhất chỉ là một cuộc tranh chấp dân sự về vấn đề đất đai tại địa phương, mà không có liên hệ gì đến những vướng mắc tôn giáo. Tháng tư vừa qua, chính quyền tỉnh Ðồng Nai đã ra lệnh giải tán nhiều hội đoàn công giáo tại các giáo xứ trong giáo phận Xuân Lộc. Mỗi giáo xứ, theo lệnh của Nhà Nước, chỉ được phép có những sinh hoạt giới hạn đi kèm theo các nghi thức tôn giáo mà thôi, như ban Trống Kèn, và Sinh Hoạt không định Kỳ của Những Nhóm Nguời trên 65 tuổi, để cầu nguyện cho những bệnh nhân, hay cho người quá cố mà thôi.


Thánh Lễ Khai Mạc Khóa Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục Mỹ Châu tại Vatican

Thánh Lễ Khai Mạc Khóa Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục Mỹ Châu tại Vatican.

Tin Vatican (VIS 11/11/97): Vào lúc 9.30 sáng Chúa Nhật 16 tháng 11, ÐTC Gioan Phaolô II sẽ chủ sự Thánh Lễ với các Nghị Phụ của Thượng Hội Ðồng Giám Mục Mỹ Châu, tại Ðền Thờ Thánh Phêrô, ở Roma. Khóa Họp sẽ kéo dài cho đến ngày 12 tháng 12, và có chủ đề là: "Gặp Gỡ Với Chúa Giêsu Kitô Hằng Sống: Con Ðường Hoán Cải, Hiệp Thông và Liên Ðới tại Mỹ Châu."

Hôm qua, chúng tôi đã nhắc đến bản thống kê về Giáo Hội Công Giáo tại 5 quốc gia Bắc Mỹ Châu. Hôm nay, xin được tiếp tục nói đến 8 quốc gia Trung Mỹ Châu, là: BELIZE (Bê-li-zê), Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua và Panama.

BÊLIZÊ, rộng 22,900 cây số vuông, với dân số là 211 ngàn người, trong số nầy có 123 ngàn người công giáo, được chăm sóc bởi 1 giám mục, 44 linh mục và 82 tu sĩ.

COSTA RICA, rộng 51 ngàn cây số vuông, với dân số là 3 triệu 300 ngàn người, trong số nầy có 3 triệu người công giáo, được chăm sóc bởi 9 giám mục, 699 linh mục và 948 tu sĩ.

EL SALVADOR, rộng 21 ngàn cây số vuông, với dân số là 5 triệu 700 ngàn người, trong số nầy 5 triệu 400 ngàn là ngưởi công giáo (tức gần 99 phần trăm công giáo), được chăm sóc bởi 12 giám mục, 525 linh mục và 1,300 tu sĩ.

GUATEMALA, rộng 100 ngàn cây số vuông, với dân số là 10 triệu 600 ngàn, và số người công giáo là 9 triệu, được chăm sóc bởi 20 giám mục, 864 linh mục và 2000 tu sĩ.

HONDURAS, rộng 112 ngàn cây số vuộng, với dân số là 6 triệu, và số người công giáo là 5 triệu 500 ngàn tín hữu, được chăm sóc bởi 10 giám mục, 339 linh mục và 641 tu sĩ.

MÊHICÔ, rộng gần 2 triệu cây số vuông, với dân số là 90 triệu. Số nguời công giáo là 86 triệu 300 ngàn tín hữu, được chăm sóc bởi 113 giám mục, 12,600 linh mục và 28,500 tu sĩ.

NICARAGUA, rộng 130 ngàn cây số vuông, với dân số là 4 triệu 500 ngàn. Số nguời công giáo là 4 triệu, được chăm sóc bởi 11 giám mục, 356 linh mục và 96 tu sĩ.

PANAMA, rộng 77 ngàn cây số vuông, với dân số là 2 triệu 600 ngàn người. Số người công giáo là 2 triệu 200 ngàn tìn hữu, được chăm sóc bởi 14 giám mục, 415 linh mục và 600 tu sĩ.

Tổng cộng chung dân số của 8 quốc gia Trung Mỹ là 122 triệu 911 ngàn người; và tổng cộng số nguời công giáo là 115 triệu 523 ngàn tín hữu, tức chiếm khoảng 94 phần trăm dân số. Ðây là một tỉ lệ thật cao, so với tỉ lệ 25 phần trăm dân số công giáo của 5 quốc gia Bắc Mỹ.


Tiếp tục vài chi tiết thêm về Thượng Hội Ðồng Giám Mục Mỹ Châu

Tiếp tục vài chi tiết thêm về Thượng Hội Ðồng Giám Mục Mỹ Châu.

(VIS 12/11/97). Thứ bảy tới đây, ngày 15 tháng 11, tại Phòng Báo Chí của Tòa Thánh, ÐHY Jan Schotte, tổng thư ký của THÐGM, sẽ mở cuộc họp báo, để giới thiệu về Khóa Họp của Thượng Hội Ðồng Giám Mục Mỹ Châu, sẽ kéo dài từ ngày 16 tháng 11 cho đến 12 tháng 12, về chủ đề: Gặp gỡ với Chúa Giêsu Kitô sống động; con đường hoán cải, hiệp thông và huynh đệ tại Châu Mỹ.

Trong hai ngày qua, chúng tôi đã trình bày vài con số liên quan đến Giáo Hội Công Giáo tại 5 quốc gia Bắc Mỹ và 8 quốc gia Trung Mỹ. Tuy nhiên, trong vùng địa lý gọi là Trung Mỹ, ngoài 8 quốc gia đã được giới thiệu, người ta còn phải kể đến 24 quốc gia nhỏ khác nữa nằm trong vùng Biển Trung Mỹ. Vậy hôm nay, chúng ta hãy tiếp tục nói về 12 quốc gia trong sớ 24 quốc gia nằm trong vùng biển Trung Mỹ.

Trước Hết là ANGUILLA, rộng 96 cây số vuông, với 7000 người dân, trong số nầy chỉ có 200 người công giáo, được quy tụ trong 1 giáo xứ.

ANTIGUA Và BARUDA, rộng 442 cây số vuông, 64 ngàn dân trong số nầy có 8000 người công giáo, đuọc chăm sóc bởi một giám mục, 8 linh mục, 16 tu sĩ.

ARUBA, rộng 193 cây số vuông, với dân số là 70,000 người và trong số nầy, chỉ có 56 ngàn người công giáo, được phân phối trong 8 giáo xứ, được chăm sóc mục vụ bởi 14 linh mục và 11 tu sĩ.

BAHAMAS, rộng 13,800 cây số vuông, với dân số 280 ngàn, trong só nầy 47 ngàn là người công giáo, được chăm sóc mục vụ bởi 1 giám mục, 30 linh mục, và 32 tu sĩ.

BARBADOS, rộng 430 cây số vuông, với dân số là 260 ngàn, trong số nầy 10 ngàn là người công giáo, được chăm sóc mục vụ bởi 2 giám mục, 9 linh mục và 11 tu sĩ.

CAYMAN ISLANDS, rộng 259 cây số vuông, với dân số là 29 ngàn người, trong số nầy 4000 là người công giáo, được chăm sóc bởi 2 linh mục và 2 tu sĩ.

CUBA, rộng 110,800 cây số vuông, với dân số là 11 triệu, trong số nầy có 4 triệu 700 ngàn người công giáo, được chăm sóc mục vụ bởi 13 giám mục, 270 linh mục và 474 tu sĩ. ÐTC Gioan Phaolô II sẽ đến thăm CUBA vào tháng giêng năm tới 1998.

DOMINICA, rộng 751 cây số vuông, với dân số là 72 ngàn người, trong số nầy có 57 ngàn người công giáo, được chăm sóc mục vụ bởi 2 giám mục, 35 linh mục và 35 tu sĩ.

CỘNG HÒA DOMINIC, rộng 48,700 cây số vuông, với dân số là 8 triệu, trong số nầy có 7 triệu 160 ngàn người công giáo, được chăm sóc mục vụ bởi 15 giám mục, 644 linh mục, và 1545 tu sĩ.

GRENADA, rộng 344 cây số vuông, với dân số là 91 ngàn người, trong số nầy có 54 ngàn người công giáo, được chăm sóc mục vụ bởi 1 giám mục, 23 linh mục và 38 tu sĩ.

GUADELOUPE, rộng 1,700 cây số vuông, với dân số là 408 ngàn người, trong số nầy có 391 ngàn người công giáo, được chăm sóc mục vụ bởi 2 giám mục, 68 linh mục, và 295 tu sĩ.

HAITI, rộng 27,750 cây số vuộng, với dân số là 7 triệu 100 ngàn người, trong số nầy có 6 triệu 200 ngàn người công giáo, được chăm sóc mục vụ bởi 12 giám mục, 552 linh mục và 1,300 tu sĩ.

Như thế, tổng cộng diện tích của 12 quốc gia nằm trong vùng biển Trung Mỹ, là 165,265 cây số vuông, và tổng số dân là 27 triệu 381 ngàn người, trong số nầy có 18 triệu 687 ngàn 200, là người công giáo. Như thế, Giáo Hội Công Giáo tại vùng nầy chiếm 68 phần trăm dân số. Ngày mai sẽ còn nói tiếp về 12 quốc gia còn lại trong vùng biển Trung Mỹ.


Back to Radio Veritas Asia Home Page