Tin Tức và Thời Sự
ngày 12 tháng 10/1997

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Năm Ngàn Người tham dự cuộc Ði Bộ Hòa Bình từ thành phố Perugia đến Assisi

Năm Ngàn Người tham dự cuộc Ði Bộ Hòa Bình từ thành phố Perugia đến Assisi.

Tin Assisi ( RG 12/10/97): Sáng Chúa Nhật vừa qua, hơn 5 ngàn người, thuộc đủ mọi thành phần, tu sĩ, giáo dân, đại diện các phong trào, các nghiệp đoàn, các tổ chức không chính phủ, các sinh viên đại học, các tổ chức quốc tế cỗ võ Hòa Bình, đã cùng nhau thực hiện cuộc đi bộ Hòa Bình, lần thứ 10, từ thành phố Perugia đến Assisi. Cuộc đi bộ lần thứ 9, trước đây, đã được thực hiện vào năm 1995, cũng từ Perugia đến Assisi. Cuộc đi bộ Hòa Bình nầy là biến cố kết thúc cho Ðại Hội Các Dân Tộc, được diển ra tại thành Phố Perugia, từ ngày mùng 9 cho đến 12 tháng 10. Ðại Hội đã bàn đến vấn đề Những Gốc rễ của chiến tranh, của những bất công trong thời đại chúng ta.


Tin đặc biệt về Giáo Hội Việt Nam

Tin đặc biệt về Giáo Hội Việt Nam.

Tin ViệtNam: Theo nguồn tin có thẩm quyền, thì HÐGM Việt Nam đã họp tại thủ đô Hà Nội, từ ngày mùng 6 đến 11 tháng 10 nầy. Ðã có tất cả 24 vị Giám Mục và hai Cha Giám Quản Hưng Hóa và Phú Cường, đến dự khóa họp. Các ngài đã chọn xong phái đoàn đại diện Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam tham dự Khóa Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu tại Vatican vào tháng tư năm tới, 1998. Phái đoàn gồm có tám vị sau đây: ÐHY Phaolô Maria Phạm Ðình Tụng, TGM Hà Nội, ÐC Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang, GM Thái Bình, ÐTGM Stêphanô Nguyễn Như Thể, giám quản TGP HUẾ, ÐC Phaolô Nguyễn Văn Hòa, GM Nha Trang, ÐC Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, GM Ðà Lạt, ÐC Nicola Huỳnh Văn Nghi, GM Phan Thiết và Giám Quản TGP TP. Hồ Chí Minh, ÐC Emmanuel Lê Phong Thuận, GM Cần Thơ, ÐC Gioan Baotixita Phạm minh Mẫn, GM Phó Mỹ Tho. Ngoài 8 vị chính thức trên, HÐGM VN cũng đã chỉ định hai thành viên dự khuyết là ÐC Gioan Baotixita Bùi Tuần, GM phó Long Xuyên, và ÐC Batholômêô Nguyễn Sơn Lâm, GM Thanh Hóa.


Back to Radio Veritas Asia Home Page