Giáo Hội Á Châu
nghiên cứu lại mô hình kinh tế

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Giáo Hội nên nghiên cứu lại mô hình kinh tế Á Châu

Giáo Hội nên nghiên cứu lại mô hình kinh tế Á Châu.

(UCAN AS9557.0966 11/03/98) - Philippines (Quezon City) - Giáo Hội cần phải xét lại (re-examine) mô hình kinh tế ở Á Châu, là nguyên nhân dẫn tới cuộc khủng hoảng tiền tệ đang gây nên những tai hại nặng nề cho người dân.

Trên đây là nhận định chung kết của diễn đàn liên quan tới Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu tổ chức tại thành phố Quezon bên Philippines từ ngày 2-6/03/1998 vừa qua. Diễn đàn này do Phong Trào Trí Thức và Văn Hóa Công Giáo Quốc Tế, có trụ sở bên Geneve, Thụy Sĩ, đứng ra tổ chức. Khỏang 55 người gồm giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân đến từ Á Châu, Australia và Âu Châu đã đến tham dự. Trong tuyên ngôn được công bố, các tham dự viên cho rằng mô hình kinh tế ở Á Châu ngày nay được dựa trên sự cạnh tranh tàn nhẫn, tham lợi, khai thác con người và gây nên những gánh nặng xã hội cho người dân nghèo. Bản tuyên ngôn cho rằng, cơ cấu bệnh hoạn dẫn tới cuộc khủng hoảng kinh tế ở Á Châu bao gồm các nguyên nhân như: sự phát triển kinh tế nhanh chóng và thiếu kiểm soát, luôn cả trong lãnh vực đầu tư nước ngoài, thiếu sự trông nom từ chính phủ trong các cơ chế tư nhân cũng như của chính phủ, tham nhũng và nạn bao che dung túng cho người thân thuộc (nepotism) nơi những người nắm giữ quyền hành. Tuy nhiên, nạn đầu cơ tích trữ ngoại tệ cũng phải chịu phần trách nhiệm lớn, trong khi các điều kiện kiểm soát khắt khe do những tổ chức tài chánh thế giới như Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế và Ngân Hàng Thế GIới áp đặt đã khiến cho sự soi mòn trong chủ quyền chính trị và kinh tế trở nên trầm trọng hơn.

Cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay vừa là một thách đố vừa là cơ hội cho giáo hội trong tiến trình trở lại (conversion) thành một giáo hội mới. Sự trở lại của giáo hội Á Châu có nghĩa là giáo hội phải thực sự trở thành một giáo hội của người nghèo. Nó cũng có nghĩa là cởi bỏ chính mình (self-emptying), cởi bỏ đường hướng đế quốc văn hóa (cultually imperalistic) trong sứ mạng rao gảing Tin Mùng, và nhận thức được dấu chân của Thiên Chúa trong số các dân tộc Á Châu, trong các truyền thống, văn hóa và tôn giáo của họ.


Hội Ðồng Giám Mục Philippines nghiên cứu Tài Liệu Làm Việc của Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu

Hội Ðồng Giám Mục Philippines nghiên cứu Tài Liệu Làm Việc của Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu.

(UCAN PR9713.0969 30/03/98) - Philippines (Manila) - Ðể chuẩn bị cho Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu, Hội Ðồng Giám Mục Philippines đã phân phối cho mỗi Giám Mục đại diện tham dự Thượng Hội Ðồng nghiên cứu một trong 14 đề tài của Tài Liệu Làm Việc.

Ðức Tổng Giám Mục Oscar Cruz, chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Philippines và cũng là tổng thư ký Liên Hội Ðồng Giám Mục Á Châu giải thích rằng, vì thời gian được dành cho mỗi một nghị phụ thuyết trình trong hai tuần đầu tiên của Thượng Hội Ðồng quá ngắn, chỉ có 5 phút mà thôi, cho nên các Giám Mục cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng theo đề tài hợp với khả năng chuyên môn của mình. Ðây là dịp (intervention) để các Giám Mục đóng góp những phê bình và đào sâu các tư tưởng liên quan tới khía cạnh mục vụ và thần học của các đề tài liên hệ. Trong lá thư gửi cho các nghị phụ Philippines, Ðức Tổng Giám Mục Oscar Cruz ghi nhận rằng các đề tài trong tài liệu làm việc quả là rộng và một vị được tự do để cổ động những quan điểm hay tư tưởng của mình trong một đề tài chung hay cú trọng tới một vấn đề tiêu biểu nào có liên quan tới đề tài được chỉ định cho họ để nghiên cứu.

Vị chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Philippines đưa ra thí dụ cụ thể liên quan tới các đề tài như vai trò của Hội Thánh trong vấn đề hội nhập văn hóa (inculturation), hội nhập văn hóa trong phụng vụ (liturgical inculturation), xây dựng các cộng đoàn đối thoại hay các phong trào công lý và hòa bình nhắm mục đích cổ võ đối thoại liên tôn, các khía cạnh về việc huấn luyện cũng như canh tân hàng giáo sĩ và tu sĩ trong bối cảnh thực tại của Á Châu.


Back to Radio Veritas Asia Home Page