Những chuẩn bị sau cùng
cho khóa họp THÐGM Á Châu
(19/04/98 - 14/05/98)

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Những chuẩn bị sau cùng cho khóa họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu

Những chuẩn bị sau cùng cho khóa họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu.

(UCAN AS9760.0970 7/04/98) - Vatican - Văn phòng Thượng Hội Ðồng Giám Mục của Tòa Thánh đang hoàn tất các chi tiết để giúp các nghị phụ chuẩn bị chu đáo đến tham dự khóa họp đặc biệt Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu sắp tới. Các chi tiết về lịch trình đến Roma, lễ phục, căn cước cá nhân, v.v... Các nghị phụ có vấn đề sức khỏe, được yêu cầu mang theo các bản báo cáo về bệnh tình của mình, toa thuốc của bác sĩ. Các nghị phụ dự tính ở trọ tại các nhà dòng hay tư gia ở Roma, cần phải tự mình xếp chổ trước, luôn cả phương tiện di chuyển, và những ai dự tính đi sang các nước khác, cần phải xin chiếu khán nhập cảnh vào nơi đó, trước khi đến Roma.

Bản thông cáo của văn phòng cho biết các nghị phụ cần phải điền một mẫu đơn kèm theo hai tấm hình làm hộ chiếu, và gửi tới văn phòng cáng sớm càng tốt để làm thẻ căn cước. Căn cước này sẽ được xử dụng để đi lại các nơi trong Quảng trường Thánh Phêrô và phòng hội của Thượng Hội Ðồng Giám Mục. Văn phòng cũng yêu cầu các nghị phụ gửi trước một bản sao bài thuyết trình (interventiens) của mình tại khóa họp Thượng Hội Ðồng, và nếu được, trên đĩa CD.


Back to Radio Veritas Asia Home Page