Các vị điều hành
Khóa Họp THÐGM Á Châu
19/04/1998 - 14/05/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II vừa bổ nhiệm thêm các thành viên, chuyên viên và dự thính viên của khóa họp Thương Hội Ðồng Giám Mục Á Châu sắp đến

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II vừa bổ nhiệm thêm các thành viên, chuyên viên và dự thính viên của khóa họp Thương Hội Ðồng Giám Mục Á Châu sắp đến.

Tin Vatican (VIS 8/4/98): Hôm thứ Tư, mùng 8 tháng 04/1998, ÐTC Gioan Phaolô II đã bổ nhiệm bổ túc thêm 23 tham dự viên chính thức, 17 chuyên viên và 39 dự thính viên, cho khóa họp đặc biệt của Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu, sẽ được khai mạc tại Roma, từ ngày 19 tháng 04/1998 nầy cho đến 14 tháng 05/1998.

Khóa họp đặc biệt của Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu sẽ bàn về chủ đề "Chúa Giêsu Kitô Ðấng Cứu Ðộ và Sứ Mạng Yêu Thương và Phục Vụ của Người tại Á Châu: Ðể Họ Ðược Sống, và Sống Dồi Dào (Jn 10,10)."


ÐTC bổ nhiệm các vị điều hành Khóa Họp Khoáng Ðại của Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu

ÐTC bổ nhiệm các vị điều hành Khóa Họp Khoáng Ðại của Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu.

Vatican - 26.02.98 - ÐTC vừa chỉ định các vị điều hành Khóa Họp Khoáng Ðại của Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới về Á Châu, sẽ khai mạc vào ngày 19 tháng Tư và bế mạc ngày 14 tháng 5 năm 1998 tại Vatican.


Back to Radio Veritas Asia Home Page