Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu
Bản góp ý của
Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan

Mặc dù chúng tôi có một bản đúc kết các câu trả lời của các giáo phận Việt Nam cho bản câu hỏi ở phần cuối của "Lineamenta", tuy nhiên chúng tôi cũng xin đóng góp thêm một số ý kiến. Chúng tôi biết rằng theo sự hướng dẫn của Hồng Y J. P. Schotte trong lời tựa (Preface) của Lineamenta, bản câu hỏi ấy là nền tảng cho các câu trả lời, tuy nhiên những nhận định nêu ra đây về bản văn Lineamenta nhằm đóng góp cho việc soạn thảo Instrumentum laboris.

Bản Lineamenta hàm chứa rất nhiều yếu tố tích cực. Tuy nhiên chúng tôi có cảm tưởng bản văn muốn nói thật đầy đủ về vấn đề loan báo Tin Mừng ở Châu Á nên bản văn xem ra rườm rà, độc giả không thấy cái gì là chính, cái gì là phụ.

Sau đây chúng tôi xin nêu ra một số nhận định về bản văn, sau đó một số đề nghị liên quan đến bố cục và nội dung.

I. Nhận định về bản "Lineamenta"

II. Ðề nghị một cơ cấu cho tài liệu làm việc

Chúng tôi đề nghị nên tập trung suy tư vào ba phần chính:


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page