Cuộc họp báo để giải thích
việc ÐTC mời các giám mục Trung Quốc
đến dự THÐGM Á Châu
(Trưa thứ Hai 20/04/98)

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Sau bài diễn văn của Ðức Hồng Y KIM, trong phiên họp thứ nhất của Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu, sáng thứ Hai 20.04.1998, trong Nội Thành Vatican, Ðức Hồng Y Jan Schotte, Tổng thư ký Thượng Hội Ðồng, trình bày những diễn tiến và những luật lệ của các Khóa Họp Thượng Hội Ðồng, để giúp các vị mới tham dự lần đầu tiên hiểu rõ cách thức làm việc của Thượng Hội Ðồng.

Vào lúc trưa thứ Hai 20/04/98, có cuộc họp báo để giải thích việc ÐTC mời các giám mục Trung Quốc đến dự Thượng Hội Ðồng Giám Mục. ÐTC đã công khai xướng danh hai vị Giám Mục Trung Quốc được mời, trong bài giảng Thánh Lễ Khai mạc hôm sáng Chúa Nhật 19/04/98.

Tiến Sĩ Navarro Valls, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, đã giải thích như sau:

Chúng tôi sẽ kể tiếp về phiên họp buổi chiều thứ Hai 20/04/98 trong bài tường thuật kế tiếp. Xin hẹn gặp lại.


Back to Radio Veritas Asia Home Page